Texten ovan är ett meddelande som jag fick i en dröm i mitten av oktober. Herren är väldigt nära!
Jesus kommer att visa sig och ta oss upp till himlen mycket snart!
Förbered dig. Få ditt liv i ordning. Förhärliga Gud med ditt liv.
Förbered dig på upptagandet till bröllopsfesten i himlen!


Text: Carl Grinde Datum: 25 Oktober 2019
Foto: pixabay.com Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad Datum: 28 Oktober 2019
 


Lammets bröllopssmåltid är snart
I Bibeln liknas församlingen vid en brud och Kristus vid en brudgum. När Guds barn tas upp till himlen och får träffa sin Herre Jesus Kristus, kallas detta lammets bröllopsmåltid. Jesus Kristus är även Guds heliga offerlamm som gav sitt liv som skuldoffer för världens brott och synder. Vi är många som tror att denna bröllopsmåltid i himlen kommer att äga rum väldigt snart. Jag hade en dröm för några nätter sedan som kändes inspirerad av Gud. Drömmens budskap var: Kristi brud förbereder dig för bröllop!
Uppryckelsen och Jesu Kristi återkomst är inte samma händelse. Det är två separata händelser.
Först kommer upptagandet till himlen att hända. Sedan kommer den stora vedermödan att äga rum. Dessa år blir det fruktansvärda slutet för världen som vi nu känner den.

Detta är den sista timmen
Lammets underbara bröllopssmåltid i himlen börjar snart! Här är bevisen på att vi befinner oss i den sista perioden i jordens historia och anledningen till att Gud kommer att föra sina barn upp till himlen nu för att rädda sina älskade: orkaner orkaners förödelse skogsbränder tsunami förödelse naturkatastrofer svält krig rfid microchip system.
Vårt fokus bör därför vara på Jesus Kristus, Gud, bibelläsning och bön. Vi hålla oss informerade och medvetna, ja. Om den nya världsordningen är helt ny för dig, skaffa information. Men vårt huvudfokus bör inte vara på det onda i denna värld. Vi ska fokusera på Gud, på Jesus Kristus som tillber honom. Kan du föreställa dig hur underbar lovsången i himlen kommer att bli! Och snart kommer vi som är redo att möta Jesus ansikte mot ansikte! halleluja!
Detta är vad jag och många andra tror: När Gud har fört upp sina barn i himlen kommer han att börja hälla sina skålar med vrede och domar över jorden. Denna period kallas den stora vedermödan och förklaras i den sista boken i Bibeln, Uppenbarelseboken.
När vedermödan är över (7 år eller 3,5) kommer Jesus att återvända till Jorden synlig på himlen med stor makt och ära och döda allt ont.

Lammets bröllopssmåltid är snart
bilder på Lammets bröllopssmåltid
https://www.rapturebibletruth.com
https://eternalevangelism.com

Lammets bröllopssmåltid
Och jag hörde liksom rösten från en stor skara, lik bruset av stora vatten och dånet av kraftig åska, och de sade:
"Halleluja! Herren vår Gud, den Allsmäktige, har blivit konung.
Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty Lammets bröllop har kommit, och hans brud har gjort sig redo.
Åt henne har givits att klä sig i skinande, rent linnetyg." Linnetyget är de heligas rättfärdighet. Och ängeln sade till mig: "Skriv! Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid." Och han tillade: "Dessa Guds ord är sanna." Jag föll då ner för hans fötter för att tillbe honom, men han sade till mig: "Gör inte det! Jag är bara en medtjänare till dig och dina bröder, som har vittnesbördet om Jesus. Gud skall du tillbe. Ty Jesu vittnesbörd är profetians ande."
Uppenbarelseboken 19:6-10

Han sade: "Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här.
Omvänd er och tro evangelium!"

Markus 1:15


Videor, ljudfiler med predikningar om Lammets bröllopsmåltid och upptagandet till himlen
When is the Rapture Coming - Pastor Jeff Schreve
sermonaudio.com Rev Dr Paul Ferguson
John MacArthur explains the Rapture
Marriage Supper of the Lamb C. J. Williams
The Marriage Supper of the Lamb, Revelation 19 by Gerald McDermott
Rapture and Resurrection
THE RAPTURE OF THE CHURCH WITH BARRY STAGNER
Charles Lawson - The Mystery of the Rapture!!! FULL SERMON
The Rapture 9 June 2019 Sermon KIBC Kowloon International Baptist Church
Rev. Ian Goligher
The Marriage Supper of the Lamb Dr. Richard D. Phillips
The Marriage Supper of the Lamb

Sidor om Kristi brud, Lammets bröllopsmåltid och det himmelska bröllopet
https://www.carmenpuscas.com
https://www.rapturebibletruth.com
https://www.heraldofhope.org.au
https://amos37.com
https://raptureorwrath.net
https://loudcryofthethirdangel.com
rapture-2.jpg
https://christinprophecyblog.org
Seeking Wisdom Ministries
http://endtimepilgrim.org

En stor skara från varje Nation
Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Och de ropade med hög röst:
"Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen, och Lammet."
Och alla änglar stod runt omkring tronen och kring de äldste och de fyra väsendena, och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sade:
"Amen. Lovet och priset, visheten och tacksägelsen, äran, makten och väldet tillhör vår Gud i evigheternas evigheter.
Amen."
Uppenbarelseboken 7:9-12

Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord.
2 Korinthierbrevet 5:19


Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.
Efesierbrevet 2:8-9


Vi räknas som rättfärdiga på grund av Jesu rättfärdighet - Hans renhet, helighet, kärlek, barmhärtighet, frivilliga lidande, död och uppståndelse
Jesus crucified
Jesus crucified God's Holy sacrificial lamb


Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: "Se Guds lamm, som tar bort världens synd.
Johannes 1:29


Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den, för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad, i kraft av ordet. Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara.
Efesierbrevet 5:25-27


En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus
Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, 22 en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad.
Romarbrevet 3:21-22


Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den skall Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen, och inte bara åt mig utan åt alla som älskar hans återkomst.
2 Timotheosbrevet 4:8

Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren.
1 Johannesbrevet 3:3


Vad skall vi nu säga? Skall vi fortsätta att synda för att nåden skall bli större? Nej, visst inte! Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den?
Romarbrevet 6:1-2


Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.
Efesierbrevet 2:10


Ordspråksboken 8 Vishetens välsignelse
Ordspråksboken 8

Gå in genom den trånga porten
Gå in genom den trånga porten. Ty vid och bred är den väg som leder till undergången och många är de som går fram på den;
och den port är trång och den väg är smal, som leder till livet och det är få som finner den.
Matteus 7:13-14

Länkar om upptagandet till himlen, predikningar etc
sermonaudio.com/Dr. Andy Bloom The Pre-Tribulational Rapture
The RAPTURE - John Hagee NEW! (youtube.com)
https://www.sermonaudio.com/rapture
https://www.raptureready.com

Teleportering i Bibeln, exempel på hur Gud övernaturligt har förflyttat människor
Jesus visade sig på ett övernaturligt sätt för sina lärljungar efter sin död och uppståndelse. Även fast dörren var stängd stod han plötsligt där bland dem i fysisk kroppslig form, pratade med dem och åt fisk.
Hanok, Elia, och Fillippus är tre andra exempel på människor som Gud övernaturligt flyttade från en plats till en annan.
Hanok och Elia fördes till himlen. Fillippus förflyttades övernaturligt från en plats till en annan.
Ett annat exempel är berget där Jesus förvandlades och började lysa och då Moses och Elia visade sig och talade till honom. De tre lärjungarna som var med såg detta hända.
Apostleln Paulus blev uppryckt till tredje himlen.

Jesse Duplantis besök i himlen
The Heaven Experience - Jesse Duplantis
Jesse Duplantis | Heaven: Close Encounters of The God Kind
Jesse Duplantis visits heaven (youtube.com)
Jesse Duplantis Ministries

Bra predikningar allmänt (engelska)
www.sermonaudio.com/ Dr Paul Ferguson

Vilka är de 24 äldste?
https://www.unsealed.org

Vad är nåd?
http://foolforjesus.se vad är nåd? (på Svenska)

Bibelord för starkare tro
Fire from Heaven 2 Chronicles 7
Israels folk korsar Jordanfloden Josua 3
Simsons födelse Dommarboken 13
Guds förbund med Abram 1 Mosebok 15:1-6
Korsets budskap är en dårskap för de som går förlorade 1 Korintierbrevet 1:15-31


Sök Herren och hans makt, träd ständigt fram inför honom.
1 Krönikeboken 16:11


Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse.
Kolosserbrevet 4:2


Den som bekänner att Jesus är Guds Son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud.
1 Johannesbrevet 4:15


Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er.
Filipperbrevet 4:4


"Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen. Och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten, och dörren stängdes."
Matteus 25:10

Vem är verkligen en del av bruden?
Vem är verkligen Guds barn? Vilka människor kommer att tas till himlen i upptagandet?
Inte bara människor som går till kyrkor eller som kallar sig kristna är sanna Guds barn.
Matteus 7: 21-23
Gud ser ett perons hjärta. Jesus förstår om en person är vän med honom eller inte.
Många människor i kristna kyrkor kommer att lämnas här nere på jorden efter upptagandet till himlen. Ljumma människor till exempel. Dessa falska kristna kommer att följa anti-Krist och vilddjurets system. De kommer att ta vilddjurets märke och också buga sig inför djurens avbild.

Varning för falskt utropande av Jesu tusenårsrike
En allvarlig varning för en falsk proklamering av Jesu tusenårsrike. Efter uppstigandet till himlen, när Guds folk som var redo har lämnat jorden och gått till himlen, kommer ett stort sataniskt bedrägeri att starta omedelbart.
De kommer inte att tala sanningen om alla människor som är borta. De kommer säga att det var de dåliga människorna som togs bort från jorden eftersom de inte var redo för Guds globala rike. De kommer att säga att dessa människor blev borttagna som ett straff. De kommer att kalla det "de fördömdas bortgång" eller något sådant. Detta kommer att vara en lögn. De kommer att uppmuntra alla syndiga människor som är kvar på jorden att fortsätta i sin synd. De kommer att säga något som: Grattis! Ni är de goda människorna, de lyckliga människorna. Du är den modiga! Du är redo. Här är de implanterbara mikrochipsen. Ta microchippet och bli världsmedborgare i Jesu tusenårsrike! All sexuell synd är nu tillåten. Gud är kärlek. Var inte så negativ! Var tolerant och acceptera. Helvetet finns inte. ..etc. Det är hur vilseledande och falsk den här sista perioden i jordens historia kommer att vara. Det kallas också den stora vedremödan som nämns i Uppenbarelseboken. Modiga helgon som är kloka och rättfärdiga kommer att dö för sin tro på Jesus Kristus. De kommer att vägra att ta odjurets onda märke. De kommer att vägra att böja sig för odjuret/vilddjuret. De kommer inte att tillbe honom. De kommer att dö som martyrer och rädda sina själar för evigt. Samhället kommer att spotta på dessa rättfärdiga människor. Håll fast vid din tro på Jesus Kristus!

Videos för inspiration till starkare tro
O Holy Night – Carols from King's 2017 (youtube.com)
In These Final Moments Stay Strong In The Faith! (youtube.com)

 

Läs Bibeln online här!
Läs Bibeln online här!