Det är en mycket turbulent värld. Vårt eviga hopp är i Jesus Kristus, vår Messias, Herre och Frälsare! Fokusera på honom. Stäng av din smartphone, TV och mediabrus. Be och läs bibeln dagligen. Gud är rik på barmhärtighet, sök hans ansikte. Vila i nåden och förlåtelsen i Jesus Kristus men rättfärdiga inte din synd. Snart kommer vi att vara tillsammans med Herren.

Text och foto: Carl Grinde Datum: 7 Augusti 2018
Uppdaterad 8 August 2018


Det är väldigt lätt att vi förlorar modet och blir rädda i dessa sista dagar på Jorden som vi lever i. Därför har jag gjort denna sida som en uppmuntran att fokusera på de positiva och vackra sakerna i vår existens och på Jesus Kristus. Ta en promenad utomhus och lämna mobiltelefonen hemma! Ta en bönepromenad och prata med Gud och tacka honom för den skönhet han skapat. Låt ditt fokus i livet vara Jesus Kristus och inte de negativa nyheterna från media.
Mitt liv är inte bara lätt. Jag mår inte bra varje dag. Jag kan ha dagar när jag känner mig tom och ensam. Men på något sätt förstår jag nu att Gud alltid är där, oavsett hur jag känner. Jag kommer närmare och närmare den punkten. Och det känns bra.

Gud är en underbar Gud! Titta på skönheten som han har skapat
Var fokuserad på Gud, på hans vägar. Sök Guds ansikte. Be till honom. Vi som är redo kommer snart att komma upp till paradiset.

Då vi nu har blivit rättfärdiggjorda genom tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus
genom vilken vi också har fått tillträde till den nåd som vi nu lever i, och vi berömmer oss i hoppet om Guds härlighet.
Och inte bara det, vi berömmer oss även av våra lidanden, eftersom vi veta att lidandet skapar uthållighet,
och uthållighet beprövad fasthet, och fastheten hopp,
och hoppet låter oss inte komma på skam; ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, vilken har blivit oss given.
För medan vi ännu var svaga, led Kristus, när tiden var inne, döden för oss ogudaktiga.
Knappast vill ju någon dö ens för en rättfärdig man, kanske någon kan tänkas ha mod att dö för den som har gjort honom gott,
men Gud bevisar sin kärlek till oss geom att Kristus dog för oss, medan vi ännu var syndare.
Så mycket mer ska vi därför, sedan vi nu har blivit rättfärdiggjorda i och genom hans blod, också genom honom bli frälsta undan vredesdomen.
För om vi, medan vi var Guds ovänner, blev försonade med honom genom hans Sons död, så ska vi, sedan vi har blivit försonade, ännu mycket mer bli frälsta i och genom hans liv.
Och inte bara det; vi berömmer oss även av Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har vunnit försoningen.
Romarbrevet 5:1-11

För talet om korset är visserligen en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.
1 Korinthierbrevet 1:18

Mina bröder, tänk på hur det var vid er kallelse: inte många som var visa i världslig mening kallade, inte många mäktiga, inte många av förnäm släkt.
Men det som för världen var dåraktigt, det utvalde Gud, för att han skulle låta de visa stå där med skam.
Och det som i världen var svagt, det utvalde Gud, för att han skulle låta det starka komma på skam. Och det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde Gud - ja, det som ingenting var --för att han skulle göra det till intet, som någonting var.
För han ville inte att något kött skulle kunna berömma sig inför Gud.
Men hans verk är det, att ni är i Kristus Jesus, som för oss har blivit till visdom från Gud, till rättfärdighet och helgelse och till förlossning,
1 Korinthierbrevet 1:26-30

Räddningen kommer, fortsätt vaka kyrka!! - The ESCAPE Is Coming!!! Keep Watching Church!!!
https://www.youtube.com/watch?v=a7JTNRvsRN4

Vision: öppen dörr!!! - Vision: AN OPEN DOOR!!!
https://www.youtube.com/watch?v=auAdl--4i_E

Speciellt ord från Herren till Bruden - Special Word from the Lord for the Bride
https://www.youtube.com/watch?v=GdOycycMPqk

Sista skörden i kyrkans tidsålder startad - Last Harvest of the Church Age Started
https://www.youtube.com/watch?v=MvoRfY-Gg_c

Se vilken kärlek Fadern har bevisat oss när att vi få kallas Guds barn, vilket vi också är. Därför känner världen oss inte, eftersom den inte har lärt känna honom.
Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi ska bli, det är ännu inte uppenbart. Men det vet vi, att när han en gång uppenbaras ska vi bli lika honom; för då ska vi få se honom som han är.
Och var och en som har detta hopp till honom, han renar sig, likaom Han är ren.
1 Johannes 3:1-3

Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det som ni har hört från början förblir i er, kommer ni också att förbli i Sonen och i Fadern. Och detta är vad han själv lovade oss, det eviga livet.
1 Johannes 2:24-25

Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge.
Lukas 14:27

Den som inte bär sitt kors och följer mig är inte värdig mig. (Swedish bible version:)

Bilder av stillhet, lugn och frid
Här är bilder av mitt dagliga liv, bilder av stillhet, lugn och frid. Jag hoppas att den här sidan kan inspirera andra att hitta inre frid och frälsning genom Jesus Kristus. Gör som jag gör, stäng av din TV, smartphonen, internet och underhållning ett tag. Stäng av det hela. Läs bibeln och be i stället. Titta bara på kristen predikning eller liknande på youtube. Titta inte på världsliga filmer. Lyssna inte på världslig musik. Gå till kyrkans Gudstjänst på söndagar. De saker vi tror på är en verklig verklighet. Paradiset är verkligt! Förstå detta! Vi är snart hemma där.
Jag har haft en stor kamp i mitt liv, men Gud har hjälpt mig att övervinna långvarig depression. Jesus Kristus, Guds son har vunnit en evig seger för mig, för oss alla som tror på honom. Jesus har förändrat mitt liv och renat mig från synden. Självklart är jag inte 100% fri från synden. Men mina medvetna dagliga syndiga vanor är borta. Indirekt har Gud avslöjat sig för mig, i mitt dagliga liv. Det känns så bra. Han berör mig med en skön lugnande känsla då och då. Det känns som en uppfriskande gnista av lugnande energi. Det är en kort puls som kommer i min kropp, mycket kort, kanske 0,5-1 sekund lång. Men det känns bra. Det kommer ofta när jag ska sova, ibland på morgonen. Jag hade också en dröm om bröllopsfesten i paradiset inatt (2018-07-28).
Vi är frälsta genom tron på Jesus Kristus, inte genom våra gärningar. Prisad vare Jesus Kristus vår frälsare!

Härliga saker att lyssna på medan du tittar på bilderna:
Dreams of Cleansing Bride of Christ before Rapture
All Bells In Paradise
Look at the World

 

Läs Bibeln online här!
Läs Bibeln online här!