Ett personligt brev från mig Carl Grinde om mitt liv, min kristna tro, min syn på det nutida samhället kopplat till Bibelns profetior, upptagandet av Guds barn till himlen och händelser som antagligen kommer inträffa strax därefter.

Text: Carl Grinde Datum: 11 April 2019
Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad 15 April 2019


Högfors 2019-04-11 Från mig, Carl Grinde
Jag fick min kristna tro från min mamma som var kristen och läste aftonbön med oss barn.
Jag blev döpt in i den kristna tron genom barndop i Svenska kyrkan och som 15 åring gick jag på konfirmationsläger, 4 sommarveckor på EFS kursgård Wilhelmsberg. Att konfirmera mig är det bästa jag gjort i livet. Jag blev berörd av Jesus helige Ande, rörd till tårar av glädje vid ett tillfälle och jag fick en genuin tro på Jesus Kristus och jag bekräftade den kristna tron som jag redan döpts i.
Jag tror att Jesus Kristus är Guds son - Messias som dog och tog straffet för världens synder och uppstod från döden och som lever idag hos Gud. Den som tror på Jesus och bekänner honom som Herre får sina synder förlåtna och får evigt liv i paradiset hos Gud.

Mitt andedop, möte med Jesus Kristus
Vid 15-16 års ålder fick jag en uppenbarelse, ett personligt möte med Jesus som även innebar ett andedop. Händelsen började i en dröm på natten när jag låg och sov men efter upplevelsen var jag vaken och låg och prisade Jesus några timmar innan jag kunde somna igen. Det var en mäktig upplevelse där jag fylldes av en kraft, en gudomlig energi som var obeskrivligt underbar. Det var som en dånande vattenfall fyllt av livets mening, ljus, glädje, energi, frid, harmoni, lycka, den ultimataste skönaste känslan man kan tänka sig. Det var Guds härlighet som övergår allt förstånd. I drömmen fylldes jag av denna kraft och samtidigt sköt jag iväg upp genom taket och ut i världsrymden som en komet. Det flimmrade framför mina ögon när jag susade fram med denna härlighet strålande i kroppen. Då fick jag ett bibelord från Markus 10:17-22

"När Jesus fortsatte sin vandring, sprang en man fram, föll på knä för honom och frågade: "Gode Mästare, vad skall jag göra för att ärva evigt liv?" Jesus sade till honom: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud. Buden känner du: Du skall inte mörda, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Du skall inte ta ifrån någon det som är hans, Hedra din far och din mor." Mannen sade: "Mästare, allt detta har jag hållit sedan jag var ung." Jesus såg på honom och fick kärlek till honom och sade: "Ett fattas dig. Gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga, så skall du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig." Vid de orden blev mannen illa till mods och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket."
Markus 10:17-22

Det handlar alltså om att ge hela sitt hjärta till Gud, inte 98 eller 99%. Att vara helt överlåten åt Jesus med sitt liv. Gud vill ha allt eller inget från oss. Denna upplevelse har betytt väldigt mycket för mig. Jag har ofta haft det svårt, varit mycket ensammen, varit depprimerad och då har denna upplevelse varit som ett Gudsbevis för mig att stödja mig mot, trösta mig med, Gud finns trots allt och han bryr sig om mig även om det känns tungt. Han bryr sig om dig med.

Min homosexuella syndfulla livsstil och omvändelsen hösten 2013
Tron på Gud har alltid funnits där och jag har alltid haft en kristen identitet inom mig. Men jag har tyvärr under stora delar av livet förnekat min kristna tro genom min livsstil. Jag har levt ett liv som homosexuell och jag har dessutom levt i grov sexuell omoral. Kortare förhållanden med män varvades med både homosexuellt sexmissbruk och porrmissbruk. I oktober 2013 fick mitt liv en ny riktning då jag läste Bibeln, Romarbrevet. Jag insåg att Bibeln är Guds ord och att min livsstil gick rakt emot Guds vilja. Homosexualitet är synd. Den insikten kom som en blixt från en klar himmel när jag hade bibeltexten rakt framför mig svart på vitt. Efter det har jag ångrat mina synder, bett Gud om förlåtelse och drastiskt ändrat min livsstil. Jag har slutat leva ut min homosexuella läggning och lever nu i sexuell avhållsamhet, celibat. Även om det först var en hård kamp känns det bra nu. Gud hade redan några år innan börjat förändra min sexualitet gentemot kvinnor men det var väldigt svagt i början. Nu känns det som att jag skulle kunna gifta mig med en kvinna och skaffa barn. Vi får se vad som händer.
Den stora förändring som har skett i mitt liv har jag fått av Jesus. Om någon skulle ha sagt till mig för 6 år sedan att jag ska lämna min homosexuella livsstill skulle jag utan tvekan ha sagt: "Det kommer aldrig att hända."
Men nu i efterhand vet jag att för Jesus Kristus är allting möjligt, om vi låter honom vara Herre över våra liv. Jag hoppas att du som är homosexuell, bisexuell mm inte känner dig hatad eller fördömd av detta. Jesus vill ha vänskap med dig. Han älskar dig! Sök honom! Vänd dig till honom. Sök förstå hans vilja. Tiden är knapp.

Upptagandet av Guds barn till himlen
Jag tror att Gud snart kommer att hämta upp sina barn till himlen. Bibeln berättar att det någon gång ska inträffa och kristna har i alla tider väntat och hoppats att det ska ske snart.
På engleska kallas denna händelse "the Rapture." Här är Bibelord som handlar om denna kommande händelse.


Uppryckelsen - Guds barn förda till himlen


Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.
1 Thessalonikerbrevet 4:14-17

Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. För basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas.
1 Korinthierbrevet 15:51-52

Då ska två män vara tillsammans ute på marken; en skal bli upptagen, och en ska lämnas kvar.
Matteus 24:40

Två kvinnor ska mala på samma kvarn; en ska bli upptagen, och en ska lämnas kvar.
Matteus 24:41

Förundra er inte över detta. För den stund kommer, då alla som är i gravarna ska höra hans röst
och gå ut ur dem: de som har gjort vad gott är ska uppstå till liv, och de som har gjort vad ont är ska uppstå till dom.
Johannes 5:28-29

Eftersom du har tagit vara på mitt bud om ståndaktighet, ska också jag ta vara på dig och frälsa dig ut ur den prövningens stund som ska komma över hela världen, för att sätta jordens inbyggare på prov.
Uppenbarelseboken 3:10

Vaka därför alltid så att du kommer att räknas värdig att få undkomma de saker som skall komma, och att stå inför Människosonen.
Lukas 21:36

Och dessa, säger HERREN Sebaot, ska jag ha som min egendom på den dag, då jag utför mitt verk; och jag ska skona dem, såsom en fader skonar sin son, som tjänar honom.
Malaki 3:17

Gud kommer att ingripa i en gudsfrånvänd värld
Varför kommer Gud hämta hem sina barn just nu? Varför kommer Gud göra detta och varför nu i vår tid? Därför att världen nu är så ondskefull och Gudsfrånvänd, så förljugen, omoralisk, självisk, sexuellt omoralisk, smutsig, fräck, upprorisk, aggresiv och ohelig.
Dessutom är världen grym, förtryckande, hänsynslös och skoningslös. Exempel på det är Guantánamo fängelset på Kuba, organskörd från levande människor i Kina, företagsparken Foxconn i Kina där Apples Iphones tillverkas har säkerhetsnät som ska förhindra självmordshoppare. Så kall och hård är deras vardag att de önskar att få dö hellre än att leva och arbeta som slavar i dessa fabriker. Det handlar inte bara om tillverkning av mobiltelefoner, det handlar om tillverkning av allt möjligt: elektronik, skor, kläder, kaffe, te choklad mm.
barnarbete kakao

Teknikens utveckling i ondskans tjänst
Det går att manipulera vädret idag. Tekniken heter blandannat HAARP - High Frequency Active Auroral Research Program. Många av naturkatastroferna som inträffar runt om i världen är skapade med denna teknink, de är ett resultat av denna dolda krigsföring. Dessutom går det att idag läsa folks tankar via nanochip implantat, dvs microchip som är så små att man inte kan se dem med blotta ögat. Denna teknik kallas mindcontrol, brain implants och arbetar via wifi. Man kan även ladda upp digitala data, bilder, ljud minnen etc rakt in i en människas hjärna. Även detta är ett fruktansvärt vapen i händerna på den dolda eliten.

Det kontantlösa samhället och vilddjurets märke
Samhället utvecklas mer och mer åt ett kontantlöst system och folk har redan blivit chippade med microchips så att de kan scanna handen istället för att använda plastkort i kassan, entrén etc. Företag som börjat med rfid microchip implantat i Sverige är SJ, Epicenter och Badhuset Kokpunkten i Västerås. Detta är fruktansvärt och går mot ett totalitärt system där människan blir ett objekt i ett automatiserat system styrt av kapitalets intressen. Dessutom är rfid microchip implantat vilddjurets märke som Bibeln beskriver i sina profetior. Det står i Uppenbarelseboken att det ska komma ett nytt betalningssytem som kommer innebära att man inte kommer att kunna vare sig köpa eller sälja något utan vilddjurets märke som mak kommer ha i högra handen eller pannan.
Microchippet kommer även att fungera som ID handling, Pass, patientbricka mm. Systemet kommer att innebära att folk blir slavar i en totalitärt kontrollsamhälle styrt och ägt av storföretagen, chippade och märkta som boskap.
Här är Bibelord om vilddjurets märke, ordet microchip står inte skrivet i Bibeln men det står att man kommer att behöva märket för att kunna köpa och sälja. Många kristna verkar vara avtrubbade när det gäller denna högst aktuella fråga, de bryr sig inte.
Bibeln talar även om "vilddjurets avbild" som människor kommer tvingas tillbe. Vilddjuret symboliserar ett ondskefullt världsomfattande rike. Jag anser att vilddjuret även symboliserar en person som kommer kräva omvärldens tillbedjan.
"Det" i bibelordet nedan syftar på vilddjuret.

Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan,
så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal.
Här gäller det att vara vis; den som har förstånd, han räkne ut betydelsen av vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sex hundra sextiosex.
Uppenbarelseboken 13:16-18

Och ännu en tredje ängel följde dem; denne sade med hög röst: »Om någon tillbeder vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller på sin hand,
så ska ock han få dricka av Guds vredesvin, det som är iskänkt i hans vredes kalk, obemängt; och han ska bli plågad med eld och svavel, i heliga änglars och i Lammets åsyn.
Och när de så plågas, uppstiger röken därav i evigheters evigheter, och de hava ingen ro, vaken dag eller natt, de som tillbedja vilddjuret och dess bild, eller som låta märka sig med dess namn.
Här gäller det för de heliga att hava ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus.»
Uppenbarelseboken 14:9-12

Och när de så plågas, uppstiger röken därav i evigheters evigheter, och de hava ingen ro, vaken dag eller natt, de som tillbedja vilddjuret och dess bild, eller som låta märka sig med dess namn.
Uppenbarelseboken 14:11

rfid microchip implantat
Min varning till dig: ta inte detta microchip i din kropp! Det är vilddjurets märke som Bibeln varnar för. Du blir dömd till helvetet för evigt om du tar emot detta märke! Du är nu varnad. De kan när som helst börja chippa pensionärer på äldreboenden. Just därför tror jag att församlingens upptagande till himlen är väldigt nära. Gud kommer att ingripa och rädda sina barn upp till himlen.

Församlingens uppstigande till himlen - tiden är inne
Det kommer ske väldigt snart! Folk över hela världen kommer bara att försvinna ut i tomma luften. Kankse bara skorna blir liggande kvar på marken? Upptagandet av församlingen till himlen är inte bara exklusivt för kyrkans församlingsmedlemmar. Många människor som inte går i kyrkan kommer att få följa med, även alkoholister och uteliggare. Många i kyrkan kommer att bli lämnade kvar därför att de varit ljumma i sin tro, bara älskat Jesus med halva hjärtat.
Jag drömmer ofta om att man kliver ombord på bussar, tåg mm. I en dröm gick de runt i bussen och kollade om folk hade giltigt färdbevis. Tänk på berättelsen om mannen som kom in på bröloppet utan bröllopskläder. Han fick frågan hur han hade kunnat komma in utan att ha bröllopskläder. När han inte kunde svara blev han bunden och utkastad.
Gud ger mig ofta en positiv prognos i drömmar, att jag kommer att få följa med upp. Två gånger i rad har jag nu fått drömmar med negativt besked - lämnad kvar.
Jag tror/hoppas att Gud ändå inte kommer att lämna mig kvar här utan ser dessa mörka drömmar som Guds sätt att varna och fostra mig.

Därför skall den som tror sig stå stadigt se till att han inte faller.
1 Korintierbrevet 10:12

Videos om uppryckelsen
Left Behind Official Trailer (youtube.com)
Uppryckelsen förklarad på 15 minuter! Perry Stone på engelska (youtube.com)
My Visit to Heaven! Rashida Fuselier på engelska (youtube.com)
Vi blev uppryckta in i himlen, på engelska (youtube.com)
The Rapture is in the Air på engelska (youtube.com)


Katastrof för de som lämnats kvar


”Allt är lugnt och tryggt”
Just när folk säger: ”Allt är lugnt och tryggt”, då kommer katastrofen lika plötsligt som värkarna när en kvinna skall föda, och de slipper inte undan.
1 Thessalonikerbrevet 5:3

Där den döda kroppen är, där ska rovfåglarna samlas.
Matteus 24:28

Detta handlar om våldsam förföljelse av kristna efter uppryckandet av Guds barn.
Totalt kaos kommer att utbryta omedelbart efter att Guds barn har tagits upp till himlen. Den nya världsordningen/odjuret står redo med sina huggtänder för att attackera de kristna som lämnats kvar.

Fema camps red and blue list Jade Helm
I USA byggs nu flera Wallmart butiker om till koncentrationsläger. I dessa koncentrationsläger kommer folk att microchippas i högra handen eller i pannan, allt enligt Illuminati, den styrande elitens ondskefulla plan för global kontroll. Ja, efter uppryckandet av församlingen kommer Gud tillåta denna ondska för att se vilka som väljer att tjäna honom eller tjäna satan.
länk 1 länk 2 länk 3

Kommer du att ta vilddjurets märke?
Det kommer vara väldigt fördelaktigt på kort sikt att ta emot microchip implantatet. Det kommer antagligen vara förenat med skuld avskrivning, alla dina poäng från andra plastkort förs över på chippet och du får resa och bo var du vill i hela världen.
Varning! RFID microchip implantat är vilddjurets märke

Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det.
Matteus 16:25

Efter uppryckandet - lögnen och ondskan kommer att dominera allting
Det kommer bli så fruktansvärt för de som lämnats kvar. Alla som verkligen kämpade för Guds rike, för sanning, för helighet, för rättvisa är borta. Kvar är de som älskat Gud halvhjärtat. Kvar är de som prisat Gud med sina läppar men bedrövat honom med sina liv. Hur svår kommer inte kampen att bli? Men tänk på att allt som sker, det sker med Guds tillåtelse. Gud kommer nu tillåta all ondska att kliva fram ur mörkret och dominera fritt. Det blir då upp till var och en att i sitt dagliga liv ta ställning antingen för eller emot ondska. Man kommer att bli tvingad till det. Det kommer inte längre gå att vara neutral, att vara ljummen. Man kommer att bli tvungen att välja sida. Antingen står man upp för sin relation med Jesus där han är Herre över hela ens liv. Eller så kompromissar man så att ens tro aldrig väcker anstöt någon stans. Tyvärr kommer många kristna som lämnats kvar att välja att tro på lögnen, att tro på ett urvattnat, sekulariserat, syndbejakande evangelium. De kommer också att ta emot vilddjurets märke och de blir därigenom förevigt fördömda av Gud.
Så när Guds barn har räddats och tagits direkt till himlen, då kommer budskapet i media att vara: Guds rikes barn är kvar här. Det var de orättfärdiga, de dåliga människorna som städades bort. De som försvann, de var inte redo för Jesus tusenårsrike. De var inte redo att förvandlas och ingå i den nya världsgemenskapen (rfid implantat för alla.) Vilken fruktansvärd lögn detta kommer att vara!
Hur ska man kunna bedömma vad som egentligen har hänt? På detta enkla sätt: Jesus sade "Låt barnen komma till mig!" Alltså borde alla förstå att eftersom barnen tillhör de som tagits bort så var detta en räddningsaktion av Jesus. Han hämtade hem sina barn, stora som små.

Efter uppryckandet kommer den falska proklamationen av Jesus tusenårsrike
Så när Guds sanna barn har räddats och tagits upp till säkerhet till himlen, när den stora vedermödan börjar vad händer då? Jo falska kyrkor kommer att säga: nu börjar det positiva! Nu börjar Guds rike på Jorden! Gläd dig och bli en del av den nya positiva världsgemenskapen. Ta microchippet du också! Slappna av. Gud är kärlek osv. Man kommer bedra världen till att ta emot vilddjurets märke och även att tillbe vilddjurets avbild.

The Church of Almighty God - Eastern lighting - godfootsteps.org är en falsk kyrka
The Church of Almighty God - Eastern lighting är en falsk kyrka, den är inte från Gud. Den är från Satan. Jag blev själv bedragen av deras välgjorda musikvideos och länkade till dem förut. Jag har nu tagit bort de musiklänkarna. Lyssna inte på deras musik. Följ inte dem. Fly från dem.
https://www.youtube.com/user/godfootstepsen
https://en.godfootsteps.org

Varför är de falska? Därför att de säger att Jesus redan har återvänt till Jorden. Det är kyrkor som dessa som kommer att proklamera ett falskt Gudsrike. De och andra falska kristna säger att Jesus tusenårsrike redan har börjat. Det har det inte!

En till falsk kyrka här som förnekar vilddjurets märke. Lyssna inte på dem.
wakethechurch.org Ingen person törs visa sig med foto eller namn och företräda denna falska kyrka.

Falska läror som syftar till att förstöra den kristna kyrkan
Yepp, de kommer att försöka montera ner kristendomen bit för bit.
the truth about sunday worship

Vissa verkar till och med tro att viljdurets märke är att fira Gudstjänst på en Söndag. Snacka om sjukt alltså.
sunday worship mark of the beast

Det är inget fel att fira Gudstjänst på en Söndag. Ok? Fortsätt med det! Det är inget fel.

Gud vill ha vår uppmärksamhet, vårt hjärta
Börja spendera tid i bön, samtala med Gud, läs Bibeln varje dag. Tro på Jesus. Tacka Jesus för att han dog för dina synder. Stäng av tvn. Stäng av spotify, netflix och facebook. Gud hatar det när världslig underhållning ersätter gemenskapen med honom. Gå ut i naturen. Lyssna på fåglarna. Tacka Gud för den vackra skapelsen han har gjort!

Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.
Hebreerbrevet 12:2

 

Läs Bibeln online här!
Läs Bibeln online här!