För Gud är tidresor möjliga. Gud skapade tid och rum, och han är inte beroende av dem. Gud är inte beroende av vår fysiska värld. Det finns hundratals profetior i Bibeln. Jesus uppfyllde många av de som nämns i Gamla Testamentet. Jesus utförde också fantastiska mirakler. Gud är fantastisk och kan göra övernaturliga saker.
Han kan göra vad som helst.

Text: Carl Grinde Datum: 30 December, 2013
Även återgiven text från delade sidor
Uppdaterad 3 Januari 2015


Gud är övernaturlig och helig
Vi ser bilder av Jesus Kristus som en nyfödd baby i Betlehem så ofta att vi nästan glömmer bort hur allsmäktig han är, hur mäktig Gud är. Gud är fantastisk, övernaturlig och helig! Han har de fyra elementen i sina händer: jord, vatten, vind och eld, plus tid och rum! Han kan skapa vad som helst. Jag tycker science fiction hör ihop med Gud, även om Gud är verklig förstås. Jag älskar science fiction-filmer och specialeffekter. Jag har tittat en hel del på filmer om tidsresorpå sistone.
Jag önskar att det fanns fler kristna filmer med bra specialeffekter. Den här filmen kommer garanterat bli helt fantastisk, The Genesis movie den är fortfarande i produktion. Jag längtar efter att få se den.
Det är en 3D- film om Första Moseboken och skapelsen av världen! "Young Earth science" predikas i filmen. Cool.


Jesus svarade: »Mitt rike är icke av denna världen. Om mitt rike vore av denna världen, så hade väl mina tjänare kämpat för att jag icke skulle bliva överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike icke av denna världen.» Så sade Pilatus till honom: »Så är du dock en konung?» Jesus svarade: »Du säger det själv, att jag är en konung. Ja, därtill är jag född, och därtill har jag kommit i världen, att jag skall vittna för sanningen. Var och en som är av sanningen, han hör min röst.»
Johannes 18:36-37se, solvisarskuggan, som nu på Ahas' solvisare har gått nedåt med solen, skall jag låta gå tio steg tillbaka.» Så gick solen tillbaka på solvisaren de tio steg, som den redan hade lagt till rygga.
Jesaja 38:8Mirakler genomförda av Jesus
http://www.aboutbibleprophecy.com/miracles.htm
http://www.sharefaith.com/guide/christian-ministries
http://www.ccel.org/j/jfb/jfb/JFB00F.htm
http://www.bcbsr.com/survey/jmrcls.html
http://thetruth-blog.blogspot.se/2010/08/miracles-of-jesus


Ian McCormack före detta ateists nära döden upplevelse, en kraftfullt vittnessbörd om Gud
Han är en surfare, dykre som var död i 15 minuter och mötte Gud i himlen. Gud talade till honom. Detta vittnessbörd om Guds helighet, härlighet, kärlek, nåd och förlåtelse är helt fantastiskt!
http://www.youtube.com/watch?v=sTU7MfOgDKM
http://www.youtube.com/watch?v=HbTAmN4m2lQ
http://www.youtube.com/watch?v=0GWcm-fSFao
http://www.youtube.com/watch?v=Y4lgvZ5MCZ4

Ian McCormacks hemsida -a glimpse of eternity
http://www.aglimpseofeternity.org


Du höljer dig i ljus såsom i en mantel, du spänner ut himmelen såsom ett tält; du timrar på vattnen dina salar, molnen gör du till din vagn, och du far fram på vindens vingar.
Psaltaren 104:3


Mirakler i Bibeln, både Gamla och Nya testamentet
http://listverse.com/2010/05/02/10-awesome-biblical-miracles
http://christiananswers.net/dictionary/miracle.html
http://catholic-resources.org/Bible/Miracles.htm
http://www.blueletterbible.org/study/parallel/paral12.cfm
http://www.gospelway.com/god/evidences-miracles.php
http://christiananswers.net/q-eden/edn-c016.html
http://www.drjpdawson.com/joshua.html
http://www.dianedew.com/signs.htm
http://www.bj005a3881.pwp.blueyonder.co.uk/otmiracles.html
http://www.creationstudies.org/Education/miracles_of_the_bible.html
http://www.bible.ca/archeology/bible-archeology-exodus-red-sea-miracles.htm
http://www.biblestudytools.com/dictionary/miracle
http://4thcommandment.com/Miracles_of_the_Bible.html


Han for på keruben och flög, han svävade på vindens vingar.
Psaltaren 18:10Mina bröder, vad jag nu vill säga är detta, att kött och blod icke kunna få Guds rike till arvedel; ej heller får förgängligheten oförgängligheten till arvedel.
1 Korinthierbrevet 15:50
Uppfyllda profetior i Bibeln
Det finns många profetior om Jesus i Gamla Testamentet, som han uppfyllde i Nya testamentet. Utöver dessa finns det många andra profetior som Bibeln berättar om.
http://rodiagnusdei.wordpress.com/tag/bible
http://www.jesus.org/is-jesus-god/old-testament-prophecies
http://www.konig.org/messianic.htm
http://www.bibleprobe.com/300great.htm
http://cgi.org/jesus-christ-is-fulfilled-prophecy
http://pleaseconvinceme.com/2012/the-new-testament
http://www.matthewmcgee.org/evidence.html
http://www.cbn.com/spirituallife/biblestudyandtheology/jesus
http://www.godandscience.org/apologetics/prophchr.html
http://www.dmoz.org/Society/Religion_and_Spirituality


Men du Bet-Lehem Efrata, som är så ringa för att vara bland Juda släkter, av dig skall åt mig utgå en som skall bliva en furste i Israel, en vilkens härkomst tillhör förgångna åldrar, forntidens dagar.
Micah 5:2
"en vilkens härkomst tillhör förgångna åldrar, forntidens dagar."tidsresor i bibeln - Del 1: Jim Wilhelmsen
http://www.youtube.com/watch?v=wD823KyQx9Y

Profetian om de sista dagarna är en varning
Gud använder sitt budskap om framtiden för att varna oss, och så att vi kan vara beredda när det är dags. Med hjälp av profetiorna kan vi påverka historien och förändra hur vi lever. Vi kan inte förändra hela världen, men vi kan se till att vi gör det rätta. Jag tror att tiden har kommit då vilddjurets märke kommer att introduceras i samhället. Bibeln säger att det är en sak som behövs för att köpa eller sälja. Märket kommer också att förknippas med nummer 666 -vilddjurets tal. Jag tror att vilddjurets märke är ett mikrochip som du får under huden på höger arm eller pannan. Med detta mikrochip kan du delta i samhället, använda ditt bankkonto, köpa eller sälja saker. Troligtvis kommer en stor del av kyrkorna runt om i världen att förneka profetian från Uppenbarelseboken och ta märket. Det kommer vara stora tecken i tiden, kanske i himlen. Detta kan vara en kontrollerad mänsklig händelse, en PSYOP genomförd av den styrande eliten för att förleda oss. Bibeln varnar för att de som tar märket kommer att hamna i helvetet och få evig fördömelse och möta Guds vrede. Jag tycker det är fantastiskt att profetian om vilddjurets märke skrevs för ungefär 2000 år sedan. Fantastiskt att Bibeln är så rätt. Vi måste ta är på allvar. Varför skulle vi inte? Det är Guds levande ord.


Uppryckandet i Bibeln en tranformation och teleportering
Ordet "rapture" nämns faktiskt inte i Bibeln som på det sätt vi använder det. Det är ett modernt engelskt ord för att beskriva vad som händer med församlingen i slutet av tiden.
http://www.rapturewatchbyjamma.com/301%20Teleportation%20%26%20the%20Rapture.html
http://heavenawaits.wordpress.com/prophecy-rapture-and-the-science-of-time-travel
http://agapegeek.com/category/bible-study/understanding-bible-study/rapture


Såsom ett ord från Herren säga vi eder nämligen detta, att vi som leva och lämnas kvar till Herrens tillkommelse ingalunda skola komma före dem som äro avsomnade. 16 Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först skola de i Kristus döda uppstå; 17 sedan skola vi som då ännu leva och hava lämnats kvar bliva jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så skola vi alltid få vara hos Herren.
1 Thessalonikerbrevet 4:15-17

 

Läs Bibeln online här!
Läs Bibeln online här!