Ordet porr kommer från Bibeln, från det grekiska ordet porneia (grekisk omskrivning). Porneia betyder ungefär all sexuell synd, sexuellt beteende som är förbjudet av Gud.
Ordet porneia har många betydelser, tex äktenskapsbrott, otukt, och homosexualitet. Jag väljer att inte leva ut min homosexuella läggning längre på grund av Guds ord - Bibeln och sedan dess har Gud även förändrat min sexualitet. Gud är kärlek och nådefull, även mot de som är homosexuella - hbtq. Vi får inte heller glömma att Gud även är helig. Vi är skapade för att älska och dyrka honom - Den Allra Högste.

Text och foto: Carl Grinde Datum: 23 April 2016
Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad 3 Maj 2016
 "Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar."
Johannes 13:34-35
 
 
Älska varandra 
Detta är Jesus befallning riktad till lärljungarna och idag till kyrkan. Tänk på vem Jesus var/är. "Han var full av nåd och sanning" säger Bibeln. Vi har så lätt att bli känslokalla och hårda när vi predikar Guds ord. Vi får inte förakta människor bara för att de är annorlunda. Predika Guds ord på ett kärleksfullt sätt. Jag har själv levt som homosexuell i större delen av mitt liv. Alla homosexuella lever inte sina liv på samma sätt. Vissa lever i långa parrelationer men många lever som singlar med flera sexpartners. Tyvärr har jag liksom många andra tänkt att kärlek och sex är samma sak men det stämmer inte. Jag tror att många inom hbtq samhället liksom jag har en längtan efter en djupare mening med livet, en längtan efter äkta kärlek och vänskap istället för tom sex och ytligt partyliv. Om man upplever att man inte riktigt platsar i kyrkan så söker man lycka och gemenskap någon annastans. Dessutom förleds man lätt av kroppens begär som leder en in i ett liv av promiskuös sex. Jag levde en sån livsstil  i gayvärlden i 20 år tills Gud's ord drabbade mig då jag en dag läste Bibeln - med ett vaket sinne. Jag har sedan dess återfunnit den djupare meningen med livet i tron på Jesus och relationen med Gud som jag hade när jag var nyfrälst vid 15 års ålder. Sedan 2014 lever jag i sexuell avhållsamhet och trivs med det. Gud är mitt sällskap.
 
Gud vill ha vår vänskap, han älskar oss
Gud är det bästa som finns och han skapade oss för att få ha vänskapsrelationer med oss, och tillbedjan. Vi är skapade för att dyrka och prisa Gud. Det är en riktigt cool och häftig mening med livet! Och Gud är värd att dyrkas! Himlen är inte tom. Det finns en Gud. Han älskar oss. Han vill ha vår tillbedjan.
 
Det är inte lätt att göra den här sidan. Gud kan skilja på sak och person. Han hatar inte dig som är homosexuell.
Han älskar dig. Han har gjort dig och väntar på att du ska upptäcka honom.
Om man frågar Bibeln vad Gud tycker och tänker när det gäller homosexualitet framgår det att han har avsett heterosexualitet som norm för livet. Det är svårt att komma ifrån det. Av olika anledningar så ser det inte längre ut så idag. Jag har levt på två sätt. Den största perioden av mitt liv valde jag att leva ut min homosexuella läggning. Sedan i mitten av livet har jag valt att sluta leva ut min homosexuella läggning på grund av Bibeln som jag anser är Guds inspirerade ord och som säger att homosexualitet är fel. På senare tid (2018-2020) har jag fått drömmar som jag upplevt varit inspirerade av Gud och där han har visat att han inte rakt av fördömer alla som lever ut en homosexuell läggning. På grund av sin kärlek till oss och sin barmhärtighet och nåden genom Jesus Kristus så upprätthåller han vänskapen med oss. Och det verkar kunna gälla även om man lever ut en homosexuell läggning.
Samtidigt finns det ju naturligtvis en gräns. Många homosexuella lever ut sin sexualitet på ett väldigt grovt syndfullt sätt där sexualiteten blir en slags drog med många olika sexpartners och perversiteter. Det är tyvärr så jag har levt och jag är ledsen för det. Jag ångar att jag levt så fel. Men som sagt, alla homosexuella lever inte på det sättet. Självklart finns det de som håller sig till en och samma partner. Men det känns som majoriteten i gaysamhället inte lever så utan på det destruktiva sätter. Det finns förlåtelse från Gud om man inser, erkänner sin synd, ångrar den och ber om förlåtelse. Många homosexuella bör nog tänka till hur man lever sitt liv. Mycket rullar på av bara farten. Det kan bli väldigt fel. Och vi ska stå inför Gud en dag. Att uppleva Guds helige Ande är absolut bäst!

Porneia mening och definition från KJV nytestamentlig grekiska Lexicon
olovligt, ottlåtet samlag, äktenskapsbrott , otukt, homosexualitet, lesbianism, sexuellt umgänge med djur etc.
samlag med nära släktingar; Lev. 18
samlag med en frånskild man eller kvinna; Mk. 10:11,
liknelse. idoldyrkan
av förorening av avgudadyrkan, som uppkommer genom att äta offren som erbjuds åt avgudar
http://www.biblestudytools.com/lexicons/greek/kjv/porneia.html
http://www.biblestudytools.com/lexicons/greek/nas/porneia.html

Porneia - ett samlingsnamn för sexuell synd av alla slag
https://billmounce.com/greek-dictionary/porneia

Porneia mening
http://www.yrm.org/qna-fornication.htm
http://hermdownunder.blogspot.se/2012/01/what-does-porneia-mean-1.html
http://www.apologeticspress.org/apcontent.aspx?category=11&article=4778
http://www.thevillagechurch.net/the-village-blog/sexual-immorality-in-the-scriptures/
http://www.religioustolerance.org/dereks01d.htm
http://lavistachurchofchrist.org/LVanswers/2011/09-11c.html
http://www.biblestudytools.com/lexicons/greek/kjv/porneia.html
http://www.bibletools.org/index.cfm/fuseaction/Lexicon.show/ID/G4202/porneia.htm
http://www.tektonics.org/libchr/libporneia.php

www.blueletterbible.org/lexicon/porneia
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=g4202

Otukt dess mening - porneia
http://jesus-messiah.com/html/fornication.html
https://www.adventistbiblicalresearch.org/sites/default
http://blog.adw.org/2010/08/puzzlement-over-porneia-and-a-pet-peeve
http://home.pacific.net.au/~amaxwell/bdigest/bd39bbs.htm

Otukt hebreiska: zanah/grekiska: porneia
Kristus utökade förbudet mot äktenskapsbrott till att omfatta även sexuell lystnad (Matteus 5:28).” (Dr. Henry M. Morris)
http://christiananswers.net/dictionary/fornication.html

Om otukt
http://www.watchmanmag.com/0405/040516.htm 


Jesus är vägen, sanningen och livet.
Men Jesus är också ett sätt att leva. En livsstil.Otukt är en mycket allvarlig synd
Även om homosexuella handlingar är en synd så är homosexualitet inte den enda synden i denna värld. Det finns många sätt man kan begå en sexuell synd på. Jesus sade: Men jag säger eder: Var och en som med begärelse ser på en annans hustru, han har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.
Matteus 5:28


Men jag säger eder: Var och en som med begärelse ser på en annans hustru, han har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.
Matteus 5:28


Min syn på sexuell moral/omoral och homosexualitet
Uttalandet av Jesus i bibelversen ovan visar oss hur viktigt vårt beteende är för Gud och hur mycket han ogillar, hatar sexuell synd. Det visar tydligt att Gud bryr sig väldigt mycket om vad vi gör med våra kroppar och hur vi förhåller oss till varandra, vad vi tänker på.
Jag har levt öppet som homosexuell i 20 år, men jag slutade med det i oktober 2013 eftersom jag läste Bibeln. Jag läste det lite mer noggrant och jag insåg att jag var mycket långt borta från Guds vilja. Så jag gjorde en fullständig U-sväng. Jag har fortfarande homosexuella känslor, men Jesus har hjälpt mig att fokusera på andra saker i livet och sex betyder inte någonting för mig för tillfället.
Jag ger inte efter för mina homosexuella känslor och jag lever inte ut någon av dessa känslor eller lustar på något sätt. Inte ens onani. Det är faktiskt ganska sällan att jag får frestelser nuförtiden. Det är nästan som om det inte finns där. Det visar sig i drömmar ibland (ganska sällan faktiskt.) Jag bad om andligt beskydd över mitt sinne 3 gånger dagligen de första två åren efter jag fått min nyomvändelse. Jag ber för beskydd mot syndiga tankar, och jag ber också om beskydd mot homosexuella känslor och tankar, frestelser. Och Jesus beskyddar mig. Jag kan också ha sexuella känslor för kvinnor nuförtiden. Även om det inte är så starkt så var det helt otänkbart för mig för några år sedan.
Jag tycker att Bibeln är väldigt tydlig om att homosexualitet är en synd, en styggelse för Gud. Det är något som Gud strängt förbjuder. Gud hatar synden men ändå älskar han personen och genom Jesu offer på korset kan vi alla få våra synder förlåtna, inklusive homosexuella synder.
Om du lever aktivt som homosexuell tittar du också på porr i alla fall 99% av alla homosexuella människor jag har träffat accepterar porr som något normalt. Och det gjorde jag med förr. Det kommer tillsammans med den homosexuella livsstilen. Hur är det möjligt att vi kan lura oss själva att acceptera en sådan extrem nivå av synd? Läs på den här sidan vad ordet porr härstammar från. Förstå hur mycket Gud hatar porr, och allt som ingår i innebörden av det ordet. I ordet porneia ingår även homosexualitet, homosexuella handlingar, sex utanför äktenskapet och så vidare.
Så om du vill vara en kristen, då är homosexualitet inget som du kan eller bör leva ut. Homosexualitet är synd.
Bibeln är Guds ord. Det bör vara vår guide i livet. Vårt fundament för hur vi lever våra liv.
När vi får förlåtelse och Guds kärlek och barmhärtighet måste vi också förstå att Gud vill att vi ska sluta synda. Bibeln säger att människor som aktivt deltar i syndiga livsstilar utan ånger inte kommer att komma in i Guds rike. Det är antingen himmel eller helvete när vi dör, ingenting i mellan.
Läs Bibeln med ett nyktert sinne. Inse att det är Guds ord, att det ovanför dig, du är nedan. Vi ska inte instruera och korrigera Gud eller bibeln, det bör vara tvärtom. Bibeln bör instruera och korrigera oss.
Gud förändras inte. Han kommer inte att ändra sitt ord. Vi måste förändras, böja oss för honom, Skaparen av universum.
Vi lever i en fallen syndfull värld som har vänt sig bort från Gud. Vi har blivit vilseledda att tro att sexuell synd inte är så viktigt för Gud, eftersom "Gud är kärlek."
Ja Gud är verkligen kärlek och medkänsla, förlåtelse, nåd etc. Detta är sant och tack Gud för det. Tack Jesus för ditt dyrbara offer på korset. Men Gud är också ren, helig rättfärdig och utan synd.
Och han är mäktig och han kommer att vara vår domare. Tänk på Guds normer, vad han gillar och vad han ogillar. Ok jag vet att det är svårt, mycket svårt. Det finns förlåtelse och nåd när vi faller. Men tänk på vad Gud verkligen gillar. Och försök att leva ditt liv i enlighet med det sättet.
Naturligtvis är det upp till dig om du vill vara en kristen eller inte. Men ni måste förstå att det som predikas/praktiseras i dagens kyrkor inte alltid är enligt Guds ord.
Jesus är vägen, sanningen och livet. Men Jesus är också ett sätt att leva. En livsstil.

Sidor om Bibeln och homosexualitet. Homosexualitet är en synd.
http://www.familylife.com/articles/topics/life-issues
http://bible-truths.com/homosex.htm
http://www.studyyourbibleonline.com/theology
http://creation.com/bible-homosexuality
http://www.patheos.com/blogs/jesuscreed/2015/04/06
http://executableoutlines.com/moral/moral_02.htm
https://blogs.thegospelcoalition.org/kevindeyoung/2015/07/01
http://www.orthodoxytoday.org/articles2/GagnonHomosexuality.php
http://ipost.christianpost.com/post/homosexuality-the-biblical-witness
http://www.christinyou.net/pages/homosexuality.html
https://www.tms.edu/m/tmsj19f.pdf
https://rethinkingtheology.com/2012/07/04/homosexuality
http://mentonebaptist.com.au/blog/7-mistaken-arguments
https://rethinkingtheology.com/2012/07/15/gay-theology
https://wbmoore.wordpress.com/2008/07/30/christ-did-speak-out-against-homosexuality/
https://nycpastor.com/2015/04/21/10-reasons-why-you-cant-be-gay-and-christian
http://davidgpeterson.com/sexuality/holiness-and-sexuality
http://standupforthetruth.com/2012/05/matt-moores
http://www.charismanews.com/opinion/48455

Det finns många sätt heterosexuella också kan synda. Liknelsen om de tio jungfrurna visar att endast hälften av dem blev frälsta. Hälften av församlingen lämnades ut i mörkret. Och liknelsen talar bara om människor som väntade på brudgummen. De väntade alla på Herren, på Gud.
Liknelsen talar om kyrkan. Detta är mycket allvarligt. De som gick förlorade hade inte den heliga anden i sina liv. Kyrkan idag deltar mycket i världsliga ting. Till exempel, jag tycker att det finns många saker på "vanlig TV" som vi som kristna inte bör titta på alls. Sexuell synd är överallt. I reklam, i annonser, i såpoperor, dokusåpor, actionfilmer, i tidningar, musikvideor, shopping fönster.
Surfa på internet innebär en daglig risk att utsättas för syndigt innehåll. Jag har börjat sätta upp min hand för att täcka skärmen varje gång syndig reklam dyker upp.
En annan sak: sex är inte samma sak som kärlek. Du kan ha väldigt mycket sex utan att ha någon kärlek alls.


Men Anden säger uttryckligen, att i kommande tider ska en del avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.
1 Timotheosbrevet 4:1


För den tid kommer, då de inte längre ska vilja höra den sunda läran, utan efter sina egna begärelser ska de samla åt sig massor av lärare, alltefter som det kliar dem i öronen,
en tid då de ska vända sina öron från sanningen, och i stället vända sig till fabler.

2 Timotheosbrevet 4:3-4


Vet ni då inte att de orättfärdiga inte ska få Guds rike till arvedel? Far inte vilse. Varken otuktiga människor eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare, eller de som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sånt,
varken tjuvar eller giriga eller drinkare eller smädare eller roffare ska få Guds rike till arvedel.
Sådana var också vissa bland er, men ni har låtit tvätta er rena, ni har blivit helgade, ni har blivit rättfärdiggjorda i Herrens, Jesu Kristi, namn och i vår Guds Ande.

1 Korinthierbrevet 6:9-11


Lot och staden Sodom
http://www.kencollins.com/bible/bible-i3.htm

Guds standard för moralisk renhet är absolut
https://bible.org/seriespage/lesson-40-clean-your-act-ephesians-53-6

Det finns syndiga, olagliga former av äktenskap
https://www.lifesitenews.com/opinion/jesus-rejected-unlawful

Homosexualitet är en synd ja. Men människor kan förändras och Jesus dog för dem också.
http://str.typepad.com/weblog/2012/01/is-homosexuality

Gud kan göra vad som helst, om vi låter honom, om vi släpper in honom i våra liv, om vi låter honom vara vår Herre. Allt som rör porr är något som vi som hans barn, bör som kristna undvika ATT alla gånger. Bibeln säger att vi ska fly från synd.

Fly ungdomens onda begärelser, och sträva efter rättfärdighet, tro och kärlek, och frid med dem som av rent hjärta åkallar Herren.
Men undvik dåraktiga och barnsliga tvistefrågor; du vet ju att de skapar strider.
Och en Herrens tjänare bör inte strida, utan vara mild mot alla, bra i att undervisa, tålig när han får lida.
2 Timotheosbrevet 2:22-24


Och var och en som har detta hopp till honom, han renar sig, liksom Han är ren.
1 Johannesbrevet 3:3


Och bedröva inte Guds helige Ande, vilken ni har mottagit som ett insegel, för förlossningens dag.
Efesierbrevet 4:30


Organisationer och webbplatser som stöder heterosexuella äktenskap och erbjuder hjälp för personer som vill lämna en homosexuell livsstil
http://www.exodusglobalalliance.org
http://discussingmarriage.org
http://www.restoredhopenetwork.org

Älska syndaren men hata synden
Älska syndaren men hata synden. Detta är vad jag tycker att vi borde göra. Om vi tröstar en person i hans/hennes synd, gör vi bara den personen en björntjänst. Vi bör vara tydliga om vad synd är och inte försöka behaga världen. Men vi ska också älska vår nästa som oss själva. Gud vill att vi ska ta ställning för honom, för hans ord och även vara beredda att betala priset.

Den som har öron, han bör lyssna vad Anden säger till församlingarna.
Och skriv till Laodiceas församlings ängel: »Så säger han som är Amen, den trovärdiga och sannfärdiga vittnet, begynnelsen till Guds skapelse:
Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm.
Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun.
Uppenbarelseboken 3:13-16


För det är skrivet: »Så sant jag lever, säger Herren, för mig ska alla knän böja sig, och alla tungor ska prisa Gud.»
Romarbrevet 14:11


Skönheten i Guds skapelse
Detta är hur mäktig Gud är. Böj dig för honom. Han är värd att prisas. Prisa Gud den allsmäktige Skaparen. Tillbe inte framför TVn/datorskärmen.
vattenfall national park kroatien
stjärnhimmel bilder
pioner bilder

Att bli född på nytt
Prisa Jesus Kristus - Guds son som gav sitt liv för dig. Jesus Kristus dog för att betala straffet för våra synder. Han återuppstod också från döden. Han är Guds son. Tro detta i ditt hjärta. Bekänn Jesus Kristus som din Herre och frälsare. Gör honom till din Herre. Böj dig för honom. Bekänn och ångra dina synder. Be om förlåtelse för dina synder. Lämna dina synder bakom dig. Bli döpt i vatten. Bli född på nytt. Bli ett Guds barn.

Eden Symphony Orchestra - In the garden
https://www.youtube.com/watch?v=cGlA-y9H7kE

 

Läs Bibeln online här!
Läs Bibeln online här!