En sida med många länkar till bilder, målningar föreställande Jesus Kristus vår Herre och Frälsare. Prisad vare Jesus Kristus!


Text: Carl Grinde Datum: 23 Augusti 2012
Uppdaterad 24 April 2017
Härliga Jesus
Det är verkligen inspirerande att se Jesus ansikte i så många glada och levande versioner.
Jesus Kristus är en historisk person som även icke bibliska historiska dokument skriver om. Historien kan inte förneka honom. Det var Gud i egen hög person som gick på jorden som en av oss. Han stod upp för vad som är rätt, han botade sjuka, han uppväckte de döda, han hjälpte fattiga och svaga människor, han umgicks med utstötta.
Han begick aldrig en synd eller ett brott. Han var obefläckad, klok, hänsynsfull men hade auktoritet. Folk lyssnade på honom, de följde honom och firade honom.
Han torterades av regeringen och avrättades på ett kors. Hela Jerusalem såg hans död. Jesus besegrade döden och han började leva igen 3 dagar senare. Ungefär en månad senare ville tusentals människor bli döpta i hans namn.
Varför? Varför började så många människor tro att han levde? Hela staden har just bevittnat hans död på korset på Golgata. De hade alla sett det. Något ovanligt måste ha hänt. Han började leva igen.
Den historiska människan Jesus Kristus var en version av Gud, han var Guds son, men han var samtidigt Gud själv. Jesus andliga varelse lever i dag och han tänker på dig, han älskar dig. Han vill vara vän med dig.
På grund av sin rättfärdighet, renhet och perfektion, hans lidande, död och kärlek har han möjlighet att förlåta synder. Han kan förlåta dina synder, om du accepterar honom, om du tar emot honom, om du tror på honom.


Jesus porträtt
https://ldsseminary.files.wordpress.com/
http://www.josephbrickey.com/product79.html
http://www.delparson.com/gallery.html
http://www.daydaypaint.com/index.php?main_page=popup_image&pID=1368
http://www.daydaypaint.com/index.php?main_page=popup_image&pID=1372
http://www.daydaypaint.com/index.php?main_page=popup_image&pID=1373
http://www.daydaypaint.com/index.php?main_page=popup_image&pID=1376
http://www.daydaypaint.com/index.php?main_page=popup_image&pID=2067
http://www.daydaypaint.com/index.php?main_page=popup_image&pID=2072
http://www.daydaypaint.com/index.php?main_page=popup_image&pID=2076
http://www.daydaypaint.com/index.php?main_page=popup_image&pID=2091
http://www.daydaypaint.com/index.php?main_page=popup_image&pID=2136
http://www.josephbrickey.com/product93.html
http://jesuspaintings.files.wordpress.com/2011/11/jesus-bleu-mauve.jpg
http://www.restoredtraditions.com/images/view.aspx?productId=6592
http://www.restoredtraditions.com/images/view.aspx?productId=6935
http://www.spotlightofpeace.com/wp-content/uploads/2010/12/Jesus-Christ1.jpg
http://goodjesuitbadjesuit.blogspot.se/2012/06/jesus-is-beautiful-jesus-is-beautiful.html
http://www.christpictures.org/jesus-pictures/jesus-done-in-pencil
http://christianbackgrounds.info/christ-painting-backgrounds
http://www.christpictures.org/jesus-pictures/painting-of-jesus
http://www.christpictures.org/jesus-pictures/a-welcoming-jesus-christ
http://www.christpictures.org/jesus-pictures/jesus-christ-in-the-courtyard
http://www.turnbacktogod.com/wp-content/uploads/2009/06/jesus-christ-pics-2101.jpg
http://www.turnbacktogod.com/wp-content/uploads/2009/06/jesus-christ-pics-2114.jpg
http://www.turnbacktogod.com/jesus-christ-wallpaper-sized-images-pic-set-21 Många bilder här
http://www.lds.org/library/display/0,4945,8555-1-4779-116,00.html Många bilder här

Jesus som barn
http://www.josephbrickey.com/media/allimages/BRICKEY_xi_JourneytoBethlehem.jpg
http://www.restoredtraditions.com/images/view.aspx?productId=6898
http://www.restoredtraditions.com/images/view.aspx?productId=7091

Jesus herden, Jesus med barn
http://www.jesuspaintings.com/he_Leadeth_me_big%20_page.html
http://www.daydaypaint.com/index.php?main_page=popup_image&pID=1370
http://www.daydaypaint.com/index.php?main_page=popup_image&pID=2081
http://www.daydaypaint.com/index.php?main_page=popup_image&pID=2109
http://www.daydaypaint.com/index.php?main_page=popup_image&pID=2112
http://www.christpictures.org/jesus-pictures/jesus-playing-with-children
http://www.turnbacktogod.com/wp-content/uploads/2008/07/jesus-with-children-0403.jpg

Arken med de tio budorden
http://www.jesuspaintings.com/decorative-flag_html/Ark_fire_big_flag_54.html

Jesus tvätter fötter
http://jeswinfemina.files.wordpress.com/2012/07/11.jpg
http://foundationsofmyfaith.blogspot.se/2011/09/jesus-washes-disciples-feet.html

Jesus Kristus i Getsemane bedjande
Innan Jesus blev förråd var han i Getsemane och bad. Han visste vad som skulle ske, att han skulle bli arresterad, fängslad, dömd till döden, torterad och avrättad, bli korsfäst. Hans ångest var så svår att han svettades blod.
Jesus Kristus i Getsemane
Jesus Kristus i Getsemane
Jesus Kristus i Getsemane
Jesus Kristus i Getsemane

Jesus kristus lider, han straffas för våra synder
Jesus Kristus var Guds rena och perfekta offerlamm. Han dog genom korsfästelse för att ta straffet för dina och mina synder. Han tog straffet för synderna av alla människor i hela världen, så att vi ska kunna undgå Guds straff.
Jesus Kristus - Guds rena, perfekta och heliga offerlamm

Varning, dessa länkar visar bilder av blod, torterade människor. Känsliga personer varnas!
Jesus lider, han straffas för våra synder
Jesus lider, han straffas för våra synder
Jesus lider, han straffas för våra synder
Jesus lider, han straffas för våra synder
Jesus lider, han straffas för våra synder
Jesus lider, han straffas för våra synder
Jesus lider, han straffas för våra synder
Jesus lider, han straffas för våra synder
Jesus lider, han straffas för våra synder
Jesus lider, han straffas för våra synder
Jesus lider, han straffas för våra synder
Jesus lider, han straffas för våra synder
Jesus lider, han straffas för våra synder
Jesus lider, han straffas för våra synder
http://www.christpictures.org/jesus-crucifixion/the-pain-of-jesus
http://www.turnbacktogod.com/wp-content/uploads/2009/06/jesus-christ-pics-2102.jpg
http://www.josephbrickey.com/product84.html

Uppståndelsen och den tomma graven
Uppståndelsen och den tomma graven. Jesus återuppstod och besegrade döden. Han har evigt liv! Jesus Kristus sitter nu på Guds högra sida i himlen. Jesus kommer att vara vår domare på domens dag. Det blir ingen fällande dom för alla de som tillhör Jesus Kristus. Han ger evigt liv till alla sina vänner. Ja! Jesus Kristus kan ge dig evigt liv i paradiset med Gud Fadern, Skaparen.
Jesus Kristus uppståndelse
Jesus Kristus uppståndelse
Jesus Kristus uppståndelse
Jesus Kristus uppståndelse
Jesus Kristus uppståndelse
Jesus Kristus uppståndelse
Jesus Kristus uppståndelse
Jesus Kristus uppståndelse

Jesus botar sjuka, uppväcker de döda
http://www.daydaypaint.com/index.php?main_page=popup_image&pID=2094
http://www.daydaypaint.com/index.php?main_page=popup_image&pID=2070

Bibliska berättelser
http://www.josephbrickey.com/product78.html

Bra predikningar om Jesus Kristus
http://kingdomwarriors.com
Läs Bibeln online här!
Läs Bibeln online här!