Här är Bibelord som jag anser att vi bör ha i åtanke med tanke på Guds dom för dem som tar vilddjurets märke och tillber vilddjurets avbild. Dessa bibelord är också varningar i största allmänhet men även uppmaningar till att följa Jesus och lyda Gud. Det eviga perspektivet tas också upp. Våra livsval kommer att ha eviga konsekvenser. Vilddjuret som Uppenbarelseboken talar om är verkligt. Titta bara omkring dig.

Text: Carl Grinde Datum: 16 Mars 2016
Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad 5 Mars 2019Vad är vilddjurets märke?
En profetia i Bibeln i Uppenbarelseboken talar om ett vilddjur och vilddjuets märke. Bibeln säger att vilddjurets märke kan vara flera saker: märket, eller vilddjurets namn eller numret för hans namn 666. Bibeln säger inte exakt vad det är, inget exakt namn eller benämning på vad det faktiskt är. Men Bibeln anger en sak: det behövs för att köpa eller sälja. Här är vad jag tror att vilddjurets märke är: rfid microchip implantat. Men jag tror också vilddjurets märke kan vara något annat. Kanske någon form av tatuering som de kan skanna för att kontrollera vem du är och ditt personliga ID, ditt bankkonto etc. Dessa saker kommer att underlätta din vardag och säkra din status som en laglig medborgare. Men du kommer också att kontrolleras och du kommer inte att ha något privat. Regeringen vill förmodligen också skanna din hjärna och läsa dina tankar. Allt för "säkerhet" för att se till att du inte är en potentiell terrorist. Så om du accepterar att ta RFID implantatet, vilddjurets märke kommer du att bli en total slav, ägd. Och världsregeringen är ond. De är korrupta. Titta bara på George Bush och Frimurarna och Rothschild. Vilddjurets märke kommer att orsaka fruktansvärda sår och smärta för alla som tar det, det nämns i Bibeln. Men värst av allt är att du kommer att brinna i helvetet för evigt om du tar vilddjurets märke och om du tillber vilddjurets avbild. När du har gjort dessa två saker finns det ingen återvändo. Helvetets eviga eld är då din slutliga destination.


Profetia i Bibeln om ett nytt betalningssystem för vilddjurets märke
Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan,
så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal.
Här gäller det att vara vis; den som har förstånd, han räkne ut betydelsen av vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sex hundra sextiosex.
Uppenbarelseboken 13:16-18

Vilddjurets märke RFID microchip implantat
rfid implantat rfid implantat - biohax rfid microchip implantat 666 is real Vilddjurets märke!Vilddjurets märke! rfid implantat rfid mänskligt implantat rfid implantat

Och ännu en tredje ängel följde dem; denne sade med hög röst: »Om någon tillbeder vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller på sin hand,
så ska ock han få dricka av Guds vredesvin, det som är iskänkt i hans vredes kalk, obemängt; och han ska bli plågad med eld och svavel, i heliga änglars och i Lammets åsyn.
Och när de så plågas, uppstiger röken därav i evigheters evigheter, och de hava ingen ro, vaken dag eller natt, de som tillbedja vilddjuret och dess bild, eller som låta märka sig med dess namn.
Här gäller det för de heliga att hava ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus.»
Uppenbarelseboken 14:9-12


Och när de så plågas, uppstiger röken därav i evigheters evigheter, och de hava ingen ro, vaken dag eller natt, de som tillbedja vilddjuret och dess bild, eller som låta märka sig med dess namn.
Uppenbarelseboken 14:11


Kommer du ta vilddjurets märke, kommer du tillbe vilddjurets bild?
Kristna tenderar att resonera så här: Hm.. jag är inte säker på att rfid mikrochip implantatet är vilddjurets märke så därför kan jag ta det. Eller så säger de helt enkelt: Jag tror inte att RFID microchip implantat är vilddjurets märke. De säger också: Jamen det är två saker som behövs för att du ska hamna i helvetet:
1. ta vilddjurets märke
2. tillbe vilddjurets avbild.
(Så om jag tar vilddjurets märke nu, är jag fortfarande säker, min frälsning är fortfarande säker eftersom jag inte har tillbett vilddjurets bild.)

Den absoluta majoriteten som tar vilddjurets märke kommer troligen också falla ned och tillbedja vilddjurets bild
Här är vad jag tror om detta. De flesta människor som tar vilddjurets märke kommer också tillbe vilddjurets bild. Varför? Eftersom samhället kommer att kräva det. Du kommer att dödas om du inte böjer dig. Medan du bugar dig ner kan du säga till dig själv: detta är inte tillbedjan, jag älskar Jesus i mitt hjärta. Jag gör bara detta som en gest till myndigheterna och samhället. Jag är en laglig och lydig god medborgare etc.
Så först du förnekar du verkligheten om vilddjurets märke och du tar det. Och den mest korkade lögnen du kan säga till dig själv när du bugar ned inför vilddjurets bild kommer att vara: Det är säkert att tillbe vilddjurets bild, eftersom jag ännu inte har tagit emot vilddjurets märke.
"Jag har ju ännu inte tagit vilddjurets märke." Du kommer att säga detta till dig själv, medan du redan har tagit vilddjurets märke.

Vad är vilddjurets avbild?
Här är vad jag tror att vilddjurets avbild kommer att vara: dels Maitreya statyn i Indien och dels din TV, med webbkamera som känner igen och registrerar ditt ansikte, smart tv med ansikts igenkänning. Det kommer att vara live sändningar från hela världen samtidigt i den nya religionens namn, den nya eran, den nya tidsåldern från Maitreya statyn i indien, från det nya templet i Jerusalem mm. Antikrist, laglöshetens människa, fördärvets son kommer ha sin tron i templet. Han kommer att kräva att hela världen faller ned och tillbeder honom. Jag tror att den här mannen, fördärvets son är Sir Evelyn de Rothschild. Du kommer att hamna i helvetet för evigt om du faller ned och tillber honom och tar hans märke, vilddjurets märke.

Rothschild själva säger att de är de mest successfulla bankirerna i världen. http://www.rothschild.info/en/history
De är rikast i världen och de har skapat den finansiella krisen för resten av oss. De äger hela skulden.

Ett vilddjur liknande en panter med fötter som en björn och gap såsom ett lejon...
Och vilddjuret, som jag såg, liknade en panter, men det hade fötter såsom en björn och gap såsom ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och gav det stor myndighet.
Uppenbarelseboken 13:2

Ett vilddjur liknande en panter med fötter som en björn och gap såsom ett lejon...
Rothschilds bild är bilden av den bibliska odjuret. Se själv.
https://crisisboom.com/2011/03/04/a-breakdown-of-the-rothchilds/
Rothschild dokumentär


Min fråga till dig som inte tror att rfid microchip implantat är vilddjurets märke: Vad tror du vilddjurets märke är? Som behövs för att köpa eller sälja?


Och ännu en tredje ängel följde dem; denne sade med hög röst: »Om någon tillbeder vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller på sin hand,
så ska ock han få dricka av Guds vredesvin, det som är iskänkt i hans vredes kalk, obemängt; och han ska bli plågad med eld och svavel, i heliga änglars och i Lammets åsyn.

Uppenbarelseboken 14:9-10


För den som vill bevara sitt liv, han skall mista det


Därefter sade Jesus till sina lärjungar: »Om någon vill efterfölja mig, så ska han försaka sig själv och ta sitt kors på sig: och sedan följa mig.
För den som vill bevara sitt liv, han ska mista det; men den som mister sitt liv, för min skull, han ska finna det.
Och vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa giva till lösen för sin själ?
Människosonen ska komma i sin Faders härlighet med sina änglar, och då ska han belöna var och en efter hans gärningar.
Matteus 16:24-27


För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ?


Den som inte är med mig, han är emot mig, och den som inte församlar med mig, han förskingrar.
Lukas 11:23

Men han svarade: "Ja, saliga är de som hör Guds ord och bevarar det."
Lukas 11:28Då nu otaligt mycket folk var församlat omkring honom, så att de trampade på varandra, tog han till orda och sade, närmast till sina lärjungar: »Akta er för fariséernas surdeg, det är för skrymteri.
Inget är dolt, som inte ska bli uppenbarat, och intet är fördolt, som inte ska bli känt.
Därför ska allt vad I har sagt i mörkret bli hört i ljuset, och vad I har viskat i någons öra i kammaren, det ska bli utropat på taken.
Men jag säger er, mina vänner: Frukten inte för dem som väl kunna dräpa kroppen, men sedan inte har makt att göra något mer.
Jag vill lära er vem ni ska frukta: frukta honom som har makt att, sedan han har dräpt, också kasta i Gehenna. Ja, jag säger er: Honom ska ni frukta. --
Säljs inte fem sparvar för två skärvar? Och inte en av dem är glömd hos Gud.
Men på er är till och med huvudhåren allasammans räknade. Frukta inte; Ni äre mer värda än många sparvar.
Och jag säger er: Var och en som bekänner mig inför människorna, honom ska också Människosonen kännas vid inför Guds änglar.
Men den som förnekar mig inför människorna, han ska också bli förnekad inför Guds änglar.
Lukas 12:1-9

Ha era länder omgjordade och era lampor brinnande.
Och var ni lika tjänare som väntar på att deras herre ska bryta upp från bröllopet, för att strax kunna öppna för honom, när han kommer och klappar.
Saliga är de tjänare som deras herre finner vakande, när han kommer. Sannerligen säger jag er: Han ska fästa upp sin klädnad och låta dem ta plats vid bordet och själv gå fram och betjäna dem.
Och vare sig han kommer under den andra nattväkten eller under den tredje och finner dem så göra -- saliga är de då.
Men det förstår ni väl, att om husbonden visste vilken stund tjuven skulle komma, så tillät han inte att någon bröt sig in i hans hus.
Så varen också ni redo ty i en stund då ni inte väntar det ska Människosonen komma.»
Då sade Petrus: »Herre, är det om oss som du talar i denna liknelse, eller är det om alla?»
Herren svarade: »Finnes någon trogen och förståndig förvaltare, som av sin herre kan sättas över hans husfolk, för att i rätt tid giva dem deras bestämda kost --
salig är då den tjänaren, om hans herre, när han kommer, finner honom göra så.
Sannerligen säger jag er: Han ska sätta honom över allt vad han äger.
Men om så är, att tjänaren säger i sitt hjärta: 'Min herre kommer inte så snart', och han börjar att slå de andra tjänarna och tjänarinnorna och att äta och dricka så att han blir berusad,
då ska den tjänarens herre komma på en dag då han inte väntar det, och i en stund då han inte tänker sig det, och han ska låta hugga honom i stycken och låta honom få sin del med de otrogna. --
Och den tjänare som hade fått veta sin herres vilja, men inte redde till eller gjorde efter hans vilja, han ska bli straffad med många slag.
Men den som, utan att ha fått veta hans vilja, gjorde vad som val slag värt, han ska bli straffad med endast få slag. Var och en åt vilken mycket är givet, av honom ska mycket bli utkrävt och den som har blivit betrodd med mycket, av honom ska man fordra dess mera.
Jag har kommit för att tända en eld på jorden; och hur gärna önskar jag inte att den redan brann!
Men jag måste genomgå ett dop; och hur ängslas jag inte, till dess att det är fullbordat!
Lukas 12:35-50

Då vände Jesus sig om till dem och sade: »Ni Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, utan gråt över er själva och över era barn.
För se, den tid ska komma, då man ska säga: 'Saliga är de ofruktsamma, de moderliv som inte har fött barn, och de bröst som inte hava givit di.'
Då ska man börja säga till: bergen: 'Fall över oss', och till höjderna: 'Skyl oss.'
För om han gör så med det friska trädet, vad ska inte då ske med det torra!»
Lukas 23:28-31


För kärleken till pengar är roten till allt ont


Ja, gudsfruktan i förening med förnöjsamhet är verkligen en stor vinning.
Vi har ju inte fört något med oss till världen, just därför att vi inte kunna föra något med oss ut därifrån.
Har vi föda och kläder, så ska vi vara nödja med det.
Men de som vill bli rika, de råkar in i frestelser och snaror och hemfaller åt många dåraktiga och skadliga begär, som sänker människorna ner i fördärv och undergång.
För penningbegäret är en rot till allt ont; och vissa har låtit sig drivas av det så att de har villats bort ifrån tron och därigenom tillskyndat sig själva många kval.
Men fly sådant, du gudsmänniska, och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod.
Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet, vartill du har blivit kallad, du som också inför många vittnen har avlagt den goda bekännelsen.
1 Timotheosbrevet 6:6-12


Vad måste ske innan Jesus kommer tillbaka?


I fråga om vår Herres, Jesu Kristi, tillkommelse, och hur vi ska församlas till honom, ber vi er, kära bröder,
att ni inte, vare sig genom någon »andeingivelse» eller på grund av något ord eller något brev, som sägs komma från oss, så hastigt låter er bringas ur fattningen och förlorar besinningen, som om Herrens dag redan stod för dörren.
Låt ingen bedra er om vad sätt det vara må. För först måste avfallet ha skett och »Laglöshetens människa», fördärvets man, ha trätt fram,
vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tar sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud.
2 Thessalonikerbrevet 2:3-4


Hur långt fram i tiden är laglöshetens människa, fördärvets man?

Templet i Jerusalem kommer snart att byggas
http://www.templeinstitute.org/events.htm
Tisha b'Av: The Third Holy Temple Plans Have Begun
http://www.templemount.org

Vem är laglöshetens människa, fördärvets man?
Jag tror det är sir Evelyn de Rothschild som är laglöshetens människa, fördärvets man.
Jag tror att han är antikrist som kommer att sätta sin tron på helig plats i templet och kräva att världen tillber honom som Gud själv. Och världen kommer att lyda, de flesta iallafall. Det kommer troligen att vara direktsänd TV från templet och folk kommer att krävas att böja ner och dyrkan framför TV: n. Webbkamera kommer att titta på dem och se om de lyder. Om de inte böjer sig ned kommer de att dödas.

De har redan byggt en kopia av Salomos tempel i Brasilien Sao Paolo
Rothschilds kan använda detta tempel som en "sköld" för att sätta upp en falsk antikrist här i detta tempel. De försöker påskynda bibliska händelser. Bara för att distrahera oss från den verkliga och stora antikrist som kommer att visa sig några år senare, i Jerusalem.
http://sites.universal.org/templodesalomao/en
replica of Solomons temple in Brasil

Den Laglöse kommer träda fram och sedan dödas av Jesus
Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, medan jag ännu var hos er?
Och ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han först när hans tid är inne kan träda fram.
Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam; den som ännu håller tillbaka måste bara först skaffas ur vägen.
Sedan ska »den Laglöse» träda fram, och honom ska då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse --
honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under
och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de inte gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bli frälsta.
Därför sänder ock Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta tro till lögnen,
för att de skola bli dömda, alla dessa som inte hava satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten.
Men vi för vår del äro pliktiga att alltid tacka Gud för er käre bröder, I Herrens älskade, därför att Gud från begynnelsen har utvalt er till frälsning, i helgelse i Anden och i tro på sanningen.
Härtill har han ock genom vårt evangelium kallat er, för att ni ska bli delaktiga av vår Herres, Jesu Kristi, härlighet.
Stån alltså fasta, käre bröder, och hållen er vid de lärdomar som I har mottagit av oss, vare sig muntligen eller genom brev.
Och vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i nåd berett oss en evig hugnad och givit oss ett gott hopp,
han hugne era hjärtan, och styrke er till allt vad gott är, både i gärning och i ord.
2 Thessalonikerbrevet 2


Frukta inte, du lilla hjord; ty det har behagat er Fader att giva er riket.
Lukas 12:32


Dessa är underbara ord från Jesus Kristus själv och vi behöver dessa ord för tröst. Vårt hopp i Kristus är en sant hopp. Men vi måste också vara kloka och förbli i Kristus som han också ber oss att göra". Förbli i mig." Vi ska inte tillbe andra gudar. Vi ska inte dyrka antikrist och vara hans undersåtar. Vi ska stå fasta vid vår tro på Jesus och förkasta falska gudar.


Esau säljer sin förstfödslorätt


En gång, då Jakob höll på att koka något till soppa, kom Esau hem från marken, uppgiven av hunger.
Och Esau sade till Jakob: »Låt mig få till livs av det röda, det röda du har där; ty jag är uppgiven av hunger.» Därav fick han namnet Edom.
Men Jakob sade: »Sälj då nu åt mig din förstfödslorätt.»
Esau svarade: »Jag är ju döden nära; vartill gagnar mig då min förstfödslorätt?»
Jakob sade: »Så giv mig nu din ed därpå.» Och han gav honom sin ed och sålde så sin förstfödslorätt till Jakob.
Men Jakob gav Esau bröd och linssoppa; och han åt och drack och stod sedan upp och gick sin väg. Så ringa aktade Esau sin förstfödslorätt.
1 Mosebok 25:29-34

När Esau hörde sin faders ord, brast han ut i högljudd och bitter klagan och sade till sin fader: »Välsigna också mig, min fader.»
Men han svarade: »Din broder har kommit med svek och tagit din välsignelse.»
Då sade han: »Han heter ju Jakob, och han har nu också två gånger bedragit mig. Min förstfödslorätt har han tagit, och se, nu har han ock tagit min välsignelse.» Och han frågade: »Har du då ingen välsignelse kvar för mig?»
Isak svarade och sade till Esau: »Se, jag har satt honom till en herre över dig, och alla hans bröder har jag givit honom till tjänare, och med säd och vin har jag begåvat honom; vad ska jag då nu göra för dig, min son?»
1 Mosebok 27:34-377

Esau var korttänkt och sålde sin förstfödslorätt bara för att få en måltid. Han förlorade också sin fars välsignelse. Du kan vara säker på en sak om vilddjurets märke: det kommer att gå snabbt och enkelt att komma igång.

Vilddjurets märke
https://www.youtube.com/watch?v=fAWXd9ypjVY
Jag håller inte med om hennes prat om DNA-manipulation, fallna änglar, nephilim.
Men bilden med den ursprungliga synden i Edens trädgård är en bra jämförelse. Evas frestelse av ormen, ormens bedrägeri.
Hon litade på en lögn. Då föll hon. Hon var olydig. Många kristna kommer ta vilddjurets märkeför att de är vilseledda - av Kyrkor som inte längre är ledda av Gud.

 

Läs Bibeln online här!
Läs Bibeln online här!