Det finns förlåtelse från synd. Men Gud vill att vi erkänner när vi gjort fel, att vi bekänner vår synd, ångrar vår synd och ber honom om förlåtelse för det vi gjort. Jag vill med den här sidan uppmuntra andra att bekänna och ångra sina synder inför Gud. Synd är allvarligt. Det finns förlåtelse hos Gud genom tron på Jesus Kristus. "Om vi bekänner våra synder är han trofast och förlåter oss synderna" säger Biblen. Omvändelse handlar om att få förnyade tankar. Man tänker annorlunda på saker man gjort. När Gud lyser in i ens liv börjar man se synden som Gud ser den. Och ledd av Guds nåd strävar man efter att komma bort från synden. När vi faller reser han oss upp. Jag exponerar min egen synd på denna sida.

Text: Carl Grinde Datum: 12 September 2019
Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad 21 September  2020

Vilka synder kan Gud förlåta?
Törs man komma till kyrkan om man har ett syndigt liv? Alla andra verkar ju så bra och perfekta där. Ja, på sätt och vis är det också så. Det finns väldigt många goda människor i vår värld, både i och utanför kyrkan. Människor som i det stora hela gjort det goda, som mest gjort bra saker i livet och som är bra föredömmen för oss andra. Jag beundrar verkligen dessa människor och som sagt, dessa fina rättfärdiga förebilder finns ju även utanför kyrkans värld, absolut.
Gud ser vad som finns under ytan hos människan. Människor är tyvärr inte alltid så perfekta som man kanske verkar.
Bibeln är skoningslöst ärlig när den utlämnar syndares grova brott och synder. Saker som tex Kung Davids äktenskapsbrott med Batseba och det indirekta beställningsmordet på hennes äkta man när hon berättade att hon blivit gravid. David hade gjort allt för att hålla saken hemlig. Gud lade ut hans grova brott i öppen dag för hela världen att ta del av. När David blev avslöjad och konfronterad med sin synd ångrade han sig och bad Gud om förlåtelse och Gud förlät honom.
Så David blev bönhörd och skonad men hans synd fick svåra konsekvenser. Det där är nog det grövsta jag känner till när det gäller Guds folk egna synder. Gud vill att vi ska förstå behovet av hans nåd och hans rättfärdighet, hans barmhärtighet. När vi får läsa om att andra har gjort fel törs kanske även vi erkänna de fel vi gjort. Så denna sida handlar om syndabekännelse och syndaförlåtelse och Guds nåd genom Jesus Kristus vår frälsare. Jag är en person som fått väldigt mycket förlåtet av Gud och jag är evigt tacksam för det, för vad Jesus har gjort för mig. Det får vara slut med min religiösa präktighet. Jag är frälst på grund av Jesus kärlek, på grund av hans nåd. Men först lite om Guds vrede över synden. Vår synd skapar en faktiskt skuld.

Guds rättfärdiga vrede över synden
Vad skulle profeterna Jona, Johannes döparen och Jesus säga om de såg vårt samhälle idag?
Kyrkan har på många håll idag slutat att hålla Gud Helig.
Guds helighet har reducerats till endast kärlek. Gud verkar inte längre ha rätt att få vara arg, att vredgas över all synd och ondska i vår värld. Han har inte rätt att dömma eller straffa oss längre. Han ska alltid svälja sin ilska och se mellan fingrarna, inte vara så noga om vi gör fel. Stämmer detta med hur Gud beskrivs i Bibeln? Nej. Aspekten på Guds vrede i korsfästelsen får inte komma i skymundan. Guds vrede över synden är rättfärdig och berättigad. Guds vrede är helig och överträdelse av hans lag måste få en konsekvens, ett straff. Det straffet tog Jesus i vårt ställe när han genomled korsfästelsen och även i lidandet där innan när han räddar oss undan Guds heliga vrede och straff över synden. Jesus lider i vårt ställe så att vi ska få gå fria från Guds dom och straff över synden, över de onda vi gjort. Gud är helig. Att Jesus går med på att lida på detta sätt visar vilken djup respekt han har för Gud och Guds helighet. Gud kan inte bara förlåta rakt av utan konsekvens och se mellan fingrarna och låtsas som ingenting.
Gud vill att vi inser vår synd, att vi inser när vi har gjort fel, att vi känner ånger över det dåliga vi gjort, mot honom och mot andra.
Gud vill att vi bekänner, ångrar och ber honom om förlåtelse våra synder, för det onda vi gjort. Då förlåter han oss, helt och hållet genom nåden från Jesus Kristus när vi samtidigt bekänner Jesus som vår Herre.

Guds vrede över synden är berättigad och verklig
Guds dom och straff kommer. Det är på väg. Har du bekänt Jesus Kristus som din Herre? Har du bett honom om förlåtelse för dina synder? Har du ångrat dina synder?
Guds vrede
https://www.desiringgod.org/wrath-of-god
the wrath of God
https://biblicalsigns.com
https://unlockingthebible.org
https://godsbreath.net
https://www.thegospelcoalition.org
hurricane rubble wildfire

Guds vrede mot syndaren - Tim Conway
https://www.youtube.com/watch?v=IZdbsaYbjOg

Sluta med att predika Guds kärlek utan omvändelse! (Svenska)
https://www.varldenidag.se

Sexuella övergrepp, sexuellt våld, pornografi, prostitution, narkotika, korruption
https://www.bra.se rape and sexual crime (Swedish)
https://www.nsvrc.org Sexual Assault in the United States
https://www.rainn.org anti-sexual violence organization.
sexual abuse world statistics
pornography world statistics
prostitution world statistics
corruption index
porn addiction
porn addiction statistics
drug addiction cocaine alcohol crack statistics

Getsemanes bägare som du aldrig sett den förut!
https://www.youtube.com/watch?v=sdaIupAAB_g
Cup of Gethsemane


Jesus Kristus räddar oss från straffet och Guds vrede
Jesus Kristus led och dog genom korsfästelse och tog Guds vrede på sig. Han tog straffet för våra synder på sig så att vi skulle gå fria från Guds vrede, straff och fördömmelse.
Jesus led för vår skull.
När vi inser vår synd och uppriktigt ångrar det vi gjort, bekänner och ber om förlåtelse genom Jesus Kristi frälsnings verk då förlåter Gud oss vår synd, våra brott och våra skulder.
Problemet idag är att kyrkan inte längre är tydlig med vad som är synd. Vi har ett personligt ansvar inför Gud. Håller du Gud helig i ditt liv? Har du bekänt och ångrat din synd? Eller litar du på din egen rättfärdighet?


"Om vi bekänner våra synder"
Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.
1 Johannesbrevet 1:9


Omvändelse från synd - att få ett förändrat sinne
Omvändelse handlar om att få ett förändrat sinne, ett nytt sätt att tänka. Man börjar se på synden som Gud ser den. Man känner ånger för de synder man gjort. Man förstår att man behöver Guds nåd. Man längtar efter rättfärdighet, efter renhet. Det har vi i Kristus.
Ett tecken på sann omvändelse, dvs förnyade tankar borde vara att livet i någon mån förändras. Jag vill samtidgt betona nåden genom Jesus Krsitus. Han ser vårt hjärta. Och han har ett stort hjärta för oss. Gud ser även om vi leker med honom.

Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit.
2 Kor 5:17

Men han som hade blivit botad visste inte vem det var. Jesus hade nämligen dragit sig undan, eftersom det var mycket folk på platsen.
Senare träffade Jesus honom på tempelplatsen och sade till honom: "Se, du har blivit frisk. Synda inte mer, så att inte något värre drabbar dig."

Johannes 5:13-14


Omvändelse från synd - videos
Sermon: "Distinguishing Marks of True Repentance" from 2 Corinthians 7:10
2 of 21 True Repentance - Unlock Revelation
Psalm 51 - A Study of True Repentance - Sermon from JPC - Clayton TV
True Repentance J.D. Hawk Bolden II
How to Recognize True Repentance (Don Green) (Selected Scriptures)
Paul Washer's thoughts on true repentance and justification
Don't Expect a Perfect Repentance - Paul Washer
What Is True Repentance? – Tim Conway
repentance of sin (youtube.com)

Gud vill att vi ska erkänna och bekänna och ångra oss om vi har syndat och gjort fel. Man ska be Gud om förlåtelse och även den personen som man har syndat emot. "Om vi bekänner våra synder" står det. Självklart menar Gud här även att vi måste ångra det felaktiga vi gjort och vara ledsna över det. Annars är det ju ingen mening med att bekänna. Att bara med sin mun uttala vissa ord gör ju ingen skillnad om man inte samtidgt känner ånger i sitt hjärta. Man måste förstå att man gjort fel. Jag vill betona att Guds nåd genom Jesus Kristus sträcker sig väldigt långt och att Gud är villig att förlåta oss allt fel vi gjort, hur grova och hemska saker det än handlar om. Sexuella övergrepp, sexuell omoral, porrtittande, mord, våldtäkt, misshandel stöld mm om vi verkligen ärligt ångrar det onda vi gjort. Jesus Kristus led fruktansvärda plågor för vår skull. Han blev straffad i stället för oss. Vi ska bekänna Jesus Kristus som vår Herre och frälsare och tro att Gud uppväckte honom från de döda.
Erkänn dina synder inför Gud, att du gjort fel. Knäböj inför Gud. Be Jesus Kristus om förlåtelse för dina synder, ångra din synd och du blir förlåten. Be även personer du gjort illa om förlåtelse.

Mitt skal av religiöst högmod
Gud vill krossa mitt skal av religiöst högmod, Fariséism och självtillräcklighet. Gud hatar religiöst högmod och självgodhet, när man tror att man har något att komma med, något att skryta med inför honom för att man läser Bibeln eller går i kyrkan mm, när man inom sig, kanske som en tyst värdering upphöjer sig själv över andra därför att man tycker att man lever så heligt och bra. Jag är ledsen men jag har haft och har fortfarande lite grann sån här hemsk fariséism inom mig. Jag vill få bort det. Även om jag lever helgat nu så har jag ju mina synder bakom mig i mitt gamla liv. När man tänker på vissa sexuella saker jag gjort blir min religiösa högfärd inget annat än avskyvärt hyckleri.
I och med att jag gör den här sidan borde mitt religiösa högmod bli tillintetgjort en gång för alla. Visst, Gud har talat in i mitt liv på ett märkbart sätt och jag har förstått att han vill ha strikt lydnad. Det känns meningsfullt och spännande och jag har gensvarat på det. Jag har gjort det som ett sätt att söka Gud och hans vilja, inte för att verka bra inför andra. Jag har ändrat på det mesta i mitt liv efter hur jag uppfattat att Han vill att jag ska leva. Gud har välsignat mig när jag gjort det och det känns väldigt bra. Gud har visat mig att han finns genom drömmar, skeenden i vardagen, vibbar mm ganska ofta.

Jag gjorde sexuellt omoraliska saker redan som barn/tonåring. Min synd exponerad.
Jag behöver verkligen Guds nåd och förlåtelse. Gud har låtit mig förstå att min synd, de orena saker jag gjort när det gäller sexuella synder går så mycket djupare än vad jag tidigare tänk på. Det är lätt att glömma saker bara för att det hänt för länge sen men Gud glömmer inte så lätt. Gud har i en dröm om natten låtit mig förstå att jag faktiskt är skyldig till vissa väldigt allvarliga saker, sexuella handlingar som jag gjort redan som barn och upp till 15 års ålder. En del av dessa saker är sådant som jag alltid varit smärtsamt medveten om och skämts för. Men Gud påminde mig om vissa andra sexuella handlingar jag gjort mot en annan person innan jag ens var tonåring och lät mig förstå att omoralen i dessa handlingar är grovt allvarligare än jag tidigare tänkt på. Nästa dag när jag vaknade ringde jag upp en person jag inte träffat på väldigt länge och bad om förlåtelse för flera elaka saker jag gjort mot denne när jag var barn och det var även de sexuella sakerna jag gjort. Jag blev förlåten omedelbart och vi hade ett fint samtal. Det som hade skett hade skett i ömsesidigt samförstånd, dvs utan tvång men jag var ju några år äldre och därmed var jag också den ansvarige. Gud ser det som jag gjorde som sexuella övergrepp. Det var det också, fult, skamligt, ondskefullt, omoraliskt, fel, perverst.

Min synd som femtonåring - sexuellt övergrepp
Jag har även en annan sak som jag gjort mot en person när jag var 15 år. Det var en sexuell handling jag gjorde mot en person som var några år yngre. Jag påbörjade en sexuell handling men fullbordade/slutförde den inte. Enligt en skolkurator jag bekänt detta inför skulle handlingen eventuellt kunna klassas som sexuellt ofredande. Jag tycker det inte är någon som helst tvekan om att det var det. Detta var ett sexuellt övergrepp som jag gjorde. Det spelar ingen roll att personen frivilligt hade gått med på det hela. Personen var flera år yngre än mig och jag var alltså helt och hållet ansvarig. Det som skedde var perverst, omoraliskt, ondskefullt, syndigt, perverst och fel. Jag ångrar verkligen detta och jag är så ledsen över att jag har gjort det. Jag har även gjort två incidenter till av sexuell omoral emot samma person (den ena incidenten inte lika allvarlig, utan kroppskontakt). Jag har bett personen om förlåtelse långt senare och blivit förlåten. Jag har även bekänt min synd inför Gud, ångrat den och fått förlåtelse genom tron på Jesus Kristus.
 
Lite mer om min sexuella synd
De homosexuella upplevelser jag hade i tonåren i övrigt skedde oftast med jämnåriga. När jag var 35 år hade jag en sexuell relation till en kille som var 16 år.
När det gäller all porr jag har tittat på så har det nästan alltid handlat om bilder på fullvuxna människor. Men det var bland annat några porrfilmer med en konstellation med två vuxna män som hade sex med en väldigt ung kille, ca 15 år kanske? Det var olämplig att titta på i och med han var så ung och jag ångrar att jag tittat på det. Dessutom gjorde de lite rollspel ibland och simulerade övergrepps liknande samlag där den äldre mannen höll för munnen på killen. Jag skäms över att jag har tittat på detta. Jag brukade återvända till deras videos då och då. Förutom detta nämnda har jag inte i vuxen ålder sökt eller utövat sexuellt umgänge med minderåriga. Mina pojkvänner och älskare har oftast varit jämngamla med mig eller äldre.
Att ett barn, en blivande tonåring upptäcker och utforskar sin kropp och sin sexualitet på egen hand är naturligtvis helt normalt. Men vad jag gjorde som barn, tonåring är omoraliskt, fel, fult, pervers, syndigt och ondskefullt. Jag ångrar att jag har gjort allt detta och även mina sexuella synder i vuxen ålder. Jag önskar att det aldrig hade hänt.

Gud lät mig förstå allvaret i mina gamla synder
Gud har låtit mig förstå att inför honom, på grund av dessa saker som jag har gjort som barn/ung så hamnar jag inom kategorin sexförbrytare. Detta känns väldigt hemskt. Samtidigt känns det som Gud vill att jag ska berätta detta som jag nu gjort. Varför det? Jo för man blir ju förlåten när man ångrar vad man gjort.
Det känns som att det finns ett extremt stort mörkertal i vårt samhälle idag där sådana här och liknande saker sker hela tiden, på olika sätt. Detta är fruktansvärt och måste motarbetas, förebyggas så långt som möjligt.
Det finns många som gjort liknande saker men som inte säger något till någon annan utan bär det inom sig. Man bekänner det inte inför Gud heller och ber inte om någon förlåtelse. Detta innebär, vad jag förstår, att dessa synder kan hindra personen att få komma in i paradiset eftersom de inte är erkända, bekända och ordentligt ångrade synder. Allvarliga synder måste man ångra och bekänna inför Gud och be om förlåtelse för. Det känns verkligen som att Gud har förlåtit mig och jag upplever numera Guds tilltal genom drömmar och hans vägledning väldigt ofta. Detta på grund av Jesus Kristus frälsningsverk och att jag bekänt och ångrat mina synder. Men det var Gud som gav mig min omvändelse, min skuldkänsla så jag förstod allvarligheten i det hela, i alla fall i ett av fallen. Jag frågade en god vän i Pingskyrkan om jag fick bekänna mina synder inför henne och det fick jag. Vi pratade i en och en halv timme ungefär och jag bekände och grät över mina synder när hon lyssnade och tröstade.
Om du har obekända synder är mitt råd till dig att bekänna dem inför en kristen broder, syster, präst eller någon du litar på. Du vet inte hur mycket tid du har kvar.

Ett samhälle utan normer
När det gäller sex, samlevnad och relationer har moralen idag på många sätt helt upplösts upp. Jag har själv levt i detta förfall och även bidragit till det. Gaykulturen som jag under ca 20 år var en del av är ett väldigt tydligt exempel på detta. Ok, alla som lever som gay har inte levt så illa eller så extremt som jag eller gjort de dåliga sakerna jag gjort. Jag har träffat väldigt många fina människor i gayvärlden, killar som jag haft förhållanden med blandannat. Jag har en trevlig kollega som är lesbisk och som haft samma flickvän i 25 år så visst är det skillnad på livsstilen ibland. Men väldigt mycket i hbt världen kretsar kring sex, porr, droger, hårt festande, partnerbyten och lösaktig sex. Så är det bara. Detta finns ju även i hetero-världen med. En tidningsrubrik tex löd: "sex och resor har ersatt sol och bad".
I och med att jag lägger ut detta vill jag bidra till ökad medvetenhet, självrannsakelse, att folk ska våga erkänna och bekänna sina synder.
Den som bekänner sina synder inför Gud och ångrar sig och ber om förlåtelse genom Jesus Kristus blir förlåten av Gud och detta är det mest värdefulla en människa kan få - syndernas förlåtelse. Den är grunden för evigt och inträde i paradiset enligt Bibeln.
Vägen dit är för det första att man törst säga något, att man törs bekänna det onda man gjort. Självklart har inte alla så här grova synder att bekänna. Men Gud är en helig Gud och världen kommer snart underkastas hans dom. Jag blir hellre dömd av människor än av Gud. Dessutom är vi många som tror att Gud väldigt snart kommer att ingripa i världshistorien på ett unikt sätt och överföra sin kära direkt till paradiset. Detta som en räddningsaktion eftersom världen nu är så extremt ondskefull, omoralisk och ogudaktig.
Det finns flera passager i Bibeln som beskriver denna händelse. På engelska brukar detta kommande event kallas för "the rapture".

Ensamhet och sexmissbruk
Ett av mina stora problem i livet har varit ensamhet. Det känns som att det är ensamheten och tomheten som bidragit till att jag blev sexmissbrukare. Visst måste jag väl erkänna att jag gillar sex. Min sexualitet och sexuella upplevelser var en gud för mig. Men det blev även ett sätt för mig att träffa folk och döva den inre själsliga smärtan, känslan av tomhet som blev så svår. Jag har haft sex med okända män på porrvideoklubbar, raggat sex via internet mm. Jag har varit nudist och varit på nakenbad och raggat och haft sex där. Jag har även haft sex med killpar flera gånger. Det är så omoraliskt, så fel. Jag skäms över detta och allt det ovan nämnda. Jag har varit en förtappad själ. Jag har bett Gud om förlåtelse och upplevt att han har förlåtit mig.
I en undersökning om antalet sexpartners bland homosexuella fick man följande svar: 10,2 procent till 15,7 procent hade mellan 501 och 1000 partners. Ytterligare 10,2 procent till 15,7 procent rapporterade att ha haft mer än 1000 sexuella partners under livstid.
Detta enligt carm.org
Just ofrivillig ensamhet och känslor av tomhet och meningslöshet är ett väldigt stort problem i dagens samhälle och jag ska göra en hel sida bara om det. Jag har lämnat den homosexuella livsstilen och mitt sex/porrmissbruk helt sedan årsskiftet 2013/2014. Jesus har räddat mitt liv och gett mig rena tankar och lärt mig att leva rättfärdigt. Jag har fått ett nytt liv i Jesus. Det känns väldigt bra. Visst kan jag ha svåra dagar ibland men Gud leder mig, stöttar mig.
Jag vill bidra till medvetenhet om synd hos andra och även att de törs bekänna sin synd inför en kristen broder eller syster och be Gud om förlåtelse. Jag vill även försöka bidra till att folk som känner sig utstötta och ledsna ska få må bra och hitta en gemenskap.
Men när det gäller omoraliskt leverne, sexuell synd och drogmissbruk mm så ska man ta det moraliska ansvaret och skulden på allvar.
Vi har en levande Gud att svara inför med våra liv. Vi måste ta vårt ansvar. Och det finns förlåtelse när vi erkänner att vi har gjort fel och uppriktigt ångar det felaktiga vi gjort. Gud är nådefull!

Har du allvarliga synder i ditt liv? Det finns förlåtelse i Kristus, om du bekänner.
Du som har syndat, erkänn din synd. Bekänn synden och ångra dig. Gud förlåter dig. Det finns förlåtelse! Du kan få frid och frälsning.
Jag har skämts så mycket över flera sakerna som jag nämnt och jag hade verkligen inte planerat att lägga ut denna info. Det kändes hemskt att lägga ut det, som att förstöra sitt eget liv typ, så jag tog bort hälften nästa dag. Men det har känts som att Gud har velat att jag ska skriva om detta så jag la ut allt igen. Många personer har dolda, obekända synder i sina liv. Detta kan stå i vägen för relationen med Gud och frälsning. "Om vi bekänner" säger Bibeln. Att bara förbli tyst rättar inte till något. Det kan också vara ett tecken på högmod eller elakhet. Jag har som sagt skämts mycket över allt detta jag skrivit om här. Rent värderingsmässigt, intellektuellt eller vad man ska säga, så skäms jag fortfarande över vad jag gjort. Men själva känslan av skam, den har ganska mycket försvunnit, ja nästan helt faktiskt. Dagarna kring då jag lade ut detta på webben kändes Gud extra närvarande. Jag fick beröring av den helige ande flera ggr kännbart i kroppen. Jag drömde att jag fick ett tjockt brev dekorerat med änglar på kuvertet. En helig försändelse med löften som bådade gott från Gud. Gud har tagit bort min skam. Jesus har förlåtit mig min skuld och mina missgärningar. Jesus har räddat mig. Om Gud inte anklagar mig längre vill inte jag göra det heller. Men innan jag tog itu med dessa saker och bekände inför Gud och bad honom om förlåtelse och ringde personen och bad om förlåtelse lät Gud mig i drömmen veta att dessa saker stod i vägen för min frälsning.


"Om vi bekänner"
1 Johannesbrevet 1:9


Bekännelse av synd - själsliga sår människor emellan behöver läkas
Man kan inte bara ignorera synden och låtsas som ingenting har hänt när man begått en allvarlig synd. Man ska be Gud om förlåtelse men även den man syndat emot. Det finns många såriga relationer, människor med själsliga sår som måste få börja läka.
Relationen med Gud måste också återupprättas. Det är antagligen en chock för många idag att inse att Gud finns överhuvudtaget och att vi faktiskt är ansvariga inför honom.
confessions of sins prayer (youtube.com)
The Power of Confessing Our Sins (Kevin Watson) (youtube.com)
Kenneth E Hagin - Confession Series 02 - The Four Kinds of Confession (youtube.com)

Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön.
Jakobsbrevet 5:16


Ty Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat.
Lukas 19:10


Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare."
Lukas 5:32

Har du gjort fel? Har du syndat? Gud kan och vill förlåta dig och lyfta av dig skulden
Jag bad till Gud igår om det här, om denna sidan. Bad om råd om hur mycket jag skulle lägga ut, om jag skulle ändra något, ta bort något osv. I morse när jag bad såg jag en bild på min sopkorg under diskbänken. Soppåsen var helt full med sopor och den lyftes upp ur korgen för att tömmas. Det var en väldigt skön bild. Exakt vad jag behövde se. Tack Jesus för att du tog straffet för mig, för mina synder! Tack Jesus Kristus för att att du vill förlåta mig mina synder. Tack Gud för att du är barmhärtig och vill förlåta mig. Tack Gud! Tack Jesus!
Jag känner Guds uppmaning att berätta om mina synder för att uppmuntra andra att också bekänna sina synder, ångra sina synder och omvända sig från sina synder och be Gud om förlåtelse.
Jesus har förberett vår frälsning på alla sätt. Paradiset är redo för oss att få. Gud kommer att förlåta oss våra brott och synder, om vi är ärliga och erkänner att vi har syndat, om vi bekänner våra synder. Detta är mycket smärtsamt. Men vi måste göra det. Synderna är allvarliga. De måste tas itu med. Annars kommer de att stå mellan oss och Gud. Dessutom är vi många som tror att Gud snart kommer att föra sina barn upp till himlen. Klara upp allt med Gud nu. Du vill inte missa övergången till himlen.

Jesus åt och umgicks tillsammans med syndare
Syndaskulden är stor i samhället idag. Det är många som gått ner sig i syndens träsk på olika sätt. Det finns så många olika former av synd: sexuell omoral, själviskhet, fåfänga, avgudadyrkan (kärlek till pengar, makt, lyx, framgång), otrohet, prostitution, porr, sexuella övergrepp, drogmissbruk, kriminalitet, självhat, avund mm. Jag berättar om min synd för att andra också ska våga bekänna sina synder. Be personer om förlåtelse som du gjort orätt emot och be även Gud om förlåtelse.
http://knowanddelight.com
https://unlockingthebible.org/confessing-your-sins
https://www.desiringgod.org/confess-my-sin-to-someone-other-than-god


Då uppenbarade jag min synd för dig, jag dolde inte min missgärning. Jag sade: "Jag vill bekänna mina överträdelser för Herren." Då förlät du mig min syndaskuld. Sela.
Psalms 32:5


Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.
1 Johannesbrevet 1:7


"omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn"
Sedan öppnade han deras sinnen, så att de förstod Skrifterna. Och han sade till dem: "Det står skrivet att Messias skall lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem.
Lukas 24:45-47


Låt din frälsning helt bero på tro på Jesus
Tro inte att du kan skryta med din egen självrättfärdighet inför Gud och frälsa dig själv på grund av din präktighet, bra anseende och fin representation. Det håller inte inför Gud.
Visst vill Gud att vi strävar efter att göra det goda och goda gärningar kommer att belönas av Gud, ja. Men vår egen rättfärdighet är inte tillräckligt bra för frälsning, den håller inte inför Gud som grund för att komma in i paradiset. Våra egna goda gärningar kan inte tvätta oss rena inför Gud. Men vi är älskade av honom ändå eftersom vi är hans skapelse. När vi blir klädda i de vita kläderna av Kristi rättfärdighet genom en levande tro på Honom kan vi också få komma in i Guds närhet och få vara tillsammans med honom, bo hos honom, vi får frälsningen som en gåva av Gud.


Ja, så ville han i den tid som nu är lämna beviset för att han är rättfärdig. Härigenom skulle han både själv befinnas vara rättfärdig och göra den rättfärdig, som låter det bero på tro på Jesus.
Romarbrevet 3:26Om jag tillsluter himlen så att regn inte faller, om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet eller om jag sänder pest bland mitt folk, men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.
2 Krönikeboken 7:13-14


Stå upp för Guds ord. Håll honom helig. Tala sanning.
Men låt inte bibliska sanningar och doktriner hindra kärleken.
Låt inte helighet och helighet hindra vårt kall i Jesu dubbla kärleksbud: att älska Gud och vår granne, vår medmänniska.Älska Gud och din nästa som dig själv
Fariseerna hörde att Jesus hade gjort sadduceerna svarslösa och samlades kring honom. En av dem, en laglärd, ville sätta honom på prov och frågade: 36 "Mästare, vilket är det största budet i lagen?"
Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.
Matteus 22:34-40


Lite om vilodagen, Sabbaten


"Tänk på vilodagen så att du helgar den."
svenskakyrkan.se/de-tio-budorden

Om vi är lediga vill Gud antagligen att vi fokuserar så mycket på honom som möjligt på vilodagen. Jag tror att Gud vill att vi lägger världsliga aktiviteter såsom shopping, teater, bio, konserter, sportevenemang mm på andra dagar och låter honom vara huvudpersonen på Söndagen, att vi även vilar då och tar det lugnt.


"och sabbaten tillbringade de efter lagens bud i stillhet."
Lukas 23:56


Vilodagen - håll den Helig
Det kan ju vara smart att förbereda maten om möjligt dagen innan, det som går iallafall. Israels barn blev ju ombedda att samla in dubbelt så mycket manna dagen innan Sabbaten.


Då sade Herren till Mose: "Se, jag skall låta det regna bröd från himlen åt er. Folket skall gå ut och samla så mycket de behöver för varje dag. Så skall jag pröva dem, om de vill vandra efter min lag eller inte. När de på sjätte dagen lagar till vad de har fört hem, skall det vara dubbelt så mycket som de annars samlar varje dag."
2 Mosebok 16:4-5

Gud är värdig allt vårt lov och pris
Titta på allt underbart Gud har skapat. Det är fantastiskt! Prisa honom! Tacka honom! Och prisa Jesus för att han led och dog för dig och tog ditt straff och för att han besegrade döden och uppstod! Prisa Jesus Kristus Guds son - Messias vår Herre och frälsare! Han har berett ett evigt liv för oss! Hallelujah!

My Personal Encounter with Jesus Christ
https://www.youtube.com/watch?v=LP6-zZyporw

God is real my incredible experience
https://www.youtube.com/watch?v=o2aUxsBV9vA

Repentance, What the Bible says about Repentance, Biblical Repentance
https://www.youtube.com/watch?v=E2wE9MKkjIQ

The Judgment Seat of Christ - Leonard Ravenhill (FULL)
https://www.youtube.com/watch?v=b-I1x2X3Cro

John S Thorell - Why Do I Preach Judgment?
https://www.youtube.com/watch?v=YQCwkAkktFo&list=PL78F6758D605A520A

Mount of Transfiguration - Kathryn Kuhlman "I Believe in Miracles" (03)
https://www.youtube.com/watch?v=auqk24yZqIM

Why You Must Know God In Person - by Kathryn Kuhlman
https://www.youtube.com/watch?v=kTlmPEeQvBc

Jesus - The Lamb of God By David Wilkerson
http://www.tscnyc.org

Unlock Revelation Series by Dwayne Lemon (1-21)
https://www.youtube.com/watch?v=b5QX-Gn2v5U&list=PLRZyYQyDK4_nCOyfeZZLfOoKSFmyHunpr

12 Reasons God Must Isolate Prophets
https://www.youtube.com/watch?v=Eb1HsMGYwXs

The Call (David Wilkerson)
https://www.youtube.com/watch?v=aOmfxZFR_Q8

David Wilkerson - The Ultimate Test of Faith | Must Hear
https://www.youtube.com/watch?v=rc_BLcDuSg8

Crushing Idols and Communing With God - Anthony Mathenia
https://www.youtube.com/watch?v=hlrmMI1DB4g

4 Signs That God Isn’t Your First Love
https://ymi.today

JESUS SECOND COMING MUST SEE THE FINAL JUDGEMENT
https://www.youtube.com/watch?v=RMI9Y5SnrAk

My "Rapture Dream" I Asked God For!
https://www.youtube.com/watch?v=XGCWxTE5AB8

Amazing "Rapture" Dream!! From The Lord
Hon ser att Jesus lägger lera på människor. Tänk på den blinda mannen som han botade. Jesus spottade på lera och lade den på hans ögon.
https://www.youtube.com/watch?v=DvHsOtTHz0U

5 Ways to know God is speaking to you | Tomi Arayomi
https://www.youtube.com/watch?v=76TIcQDi6og


"Eller föraktar du hans rika godhet, mildhet och tålamod? Förstår du inte att Guds godhet vill föra dig till omvändelse?"
Romarbrevet 2:4


"Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till."
2 Petrusbrevet 3:9-10


Så du vill fortfarande inte ändra på dig för Gud?
Tänk på det igen. Gud är skaparen av universum. Ditt andetag är i hans händer. Han älskar dig, Han skapade dig.
Här är ett visdomsord som jag fick från en psykolog för cirka 20 år sedan:


Stoltheten bedrar visheten.


Kasta inte bort Guds nåd. Ge ditt liv till Jesus. Överlämna dig till Jesu herrarskap med hela ditt liv. Gud väntar på dig med öppna armar som en kärleksfull far. Låt Gud vara Herre över hela ditt liv. Låt Gud härska över dig. Han ger dig ett bättre liv, ett evigt liv med honom, i paradiset. Bekänn Jesus Kristus som din herre med din mun. Tro i ditt hjärta att Jesus dog och att Gud återuppväckte honom från döden. Gör detta ärligt så ska du bli frälst.
Bible salvation prayer
DREAM - THE END IS SO SOON ! (youtube.com)

 

Läs Bibeln online här!
Läs Bibeln online här!