Människokroppen är tillfällig men våra själar är eviga. Efter vår död väntar evigheten. När vi dör kommer vi alla att dömas av Gud. Var ska du tillbringa evigheten? Med Gud eller avskild från Honom? Varningar om konsekvensen av uppsåtlig synd, uppmuntran till helighet, som kristna ska vi behaga Gud och leva heliga liv. Herren är på väg att ta med sina sanna barn upp till paradiset. Efter denna händelse kommer Guds vrede och domar att hällas ut över jorden.


Text och illustrationer Carl Grinde Datum: 5 Januari 2018
Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad 24 Januari 2018
 


Gud kommer att ta alla sina barn som är redo upp till paradiset snart
Detta är vad jag och många andra tror. Det kallas uppryckelsen. Vi får drömmar från Gud där han varnar för detta. Tänk också på liknelsen av de tio jungfrurna. Fem var oförståndiga och fem var kloka. De oförståndiga jungfrurna stängdes ute från bröllopet. De var för sena.

Är du redo för Herrens dag?

JUDGEMENT DAY OFFICIELL MUSIK VIDEO med Shemiloore Iraqoze
https://www.youtube.com/watch?v=CQZ4sDj3VC4

Dreams and Visions of Rapture: Trumpet, Angelic Choir
https://www.youtube.com/watch?v=FgwKVYTUOSQ

Kentucky Pastor Dreams of Solar Eclipse and Rapture 40 Years Prior
https://www.youtube.com/watch?v=rPkVzIIoOFg

Rapture dream , jesus is coming
https://www.youtube.com/watch?v=7xAjN3-hD5w

THE TRUMPET SHALL SOUND by ANAELE CHIEDOZIE
https://www.youtube.com/watch?v=9PM-t__vaqo

Rapture! This Video Will Carry You Away!!!
https://www.youtube.com/watch?v=m6mG-Eqd-8M

The Cost of Anointing (David Wilkerson)
https://www.youtube.com/watch?v=u71I3myRrQA

DAVID WILKERSON - MEN OF ANOTHER SORT AS NEVER SEEN BEFORE (MUST WATCH!!)
https://www.youtube.com/watch?v=SezlyOPjDEs

Part 5: The Silver Cord - John S. Torell
https://www.youtube.com/watch?v=V661lm6Ozw4

Saved from the wrath of God. Does God love you just the way you are?
https://www.youtube.com/watch?v=9I8gH820MXI

The Perfect Will of God by Kathryn Kuhlman
https://www.youtube.com/watch?v=2JNLoW_huJs

men förmana varandra alla dagar, så länge det heter "i dag", så att ingen av er blir förhärdad genom syndens makt att bedra. För vi har blivit delaktiga av Kristus, om vi intill slutet håller fast vår första övertygelse.
Hebreerbrevet 3:13-14

Så kasta nu inte bort er frimodighet, som ju har med sig stor lön. Ni behöver nämligen uthållighet för att kunna göra Guds vilja och få det som utlovats.
Hebreerbrevet 10:35-36

Det som är fött av kött, det är kött; och det som är fött av Anden, det är ande. Förundra dig inte över att jag sa till dig att ni måsten födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer, eller vart den far; så är det med var och en som är född av Anden."
Johannes 3:6-8

Därför, då vi nu ska få ett rike som inte kan skakas, så låt oss vara tacksamma. På det sättet tjänar vi Gud, honom till behag, med helig fruktan och respekt.
För "vår Gud är en förtärande eld".
Hebreerbrevet 12:28-29

För vi vandrar här ni tro och inte utifrån vad vi ser med ögonen.
Men vi är ändå vid gott mod och skulle helst vilja flytta bort ifrån kroppen och komma hem till Herren.
2 Korinthierbrevet 5:7-8

Men det säger jag er, bröder, att kött och blod inte kan ärva Guds rike. Inte heller ärver det förgängliga det oförgängliga. Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla dö, men vi ska alla förvandlas, ni ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. För basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas.
1 Korinthierbrevet 15:50-52

Han som helgar och de som blir helgade har nämligen alla en och samme Fader. Därför skäms han inte för att kalla dem bröder;
han säger ju: "Jag ska förkunna ditt namn för mina bröder, mitt ni församlingen ska jag prisa dig";
och även: "Jag vill sätta min förtröstan till honom"; och även: "Se här är jag och barnen som Gud har gett mig."
Hebreerbrevet 2:11-13

Nu se vi ju på ett dunkelt sätt, som ni en spegel, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu är min kunskap begränsad, men då ska jag veta helt, precis som jag själv har blivit helt känd.
1 Korinthierbrevet 13:12

För ni hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt.
Romarbrevet 8:24-25

Finns det nu någon trogen och förståndig tjänare, som av sin herre har blivit satt över hans husfolk för att ge dem mat ni rätt tid - salig är då den tjänaren, om hans herre, när han kommer, finner honom göra så.
Matteus 24:45-46

1. God Holds the Church Accountable // The Costs Of Revival // Derek Prince
Lyssna på alla 5 delarna
https://www.youtube.com/watch?v=V3qQDvGyUVM

10 SÄTT ATT FÖRBEREDA FÖR JESUS ANDRA TILLKOMMELSE!!
https://www.youtube.com/watch?v=_xXj_CQQhvM


 


Guds vrede och domar, varning för våldsam förföljelse och det onda nya världssystemet


Gud har använt främmande trupper genom historien för att straffa sitt folk när de var olydiga och ogudaktiga. Så kommer han väen att göra idag. Amerika kommer att känna av Guds domar. Hela världen kommer att känna Guds vrede över syndighet och ondska. De människor som inte blir upptagna ni uppryckelsen kommer att gå igenom den stora vedermödan, genom den stora sorgen.

Och du ska säga till dem: Så säger HERREN Sebaot, Israels Gud: Drick, så att ni blir druckna och spyr och faller omkull utan att kunna stå upp; ja, fall när det svärd kommer, som jag ska sända bland er.
Jeremia 25:27

Fear Of God Has Been Lost In The Church (Compilation)
https://www.youtube.com/watch?v=SJVbFC9ODZI

A Powerful Warning - Lest We Forget The Message by David Wilkerson
https://www.youtube.com/watch?v=QdEY7sn5Wvg

Guillotines, NWO, Fema Camps; Tribulation Saints [Warning]
https://www.youtube.com/watch?v=XOiNgAU8Bvw

Dödsstraff; guillotine provisions - Georgia House of Representatives
Georgia House of Representatives - 1995/1996 Sessions
HB 1274 - Death penalty; guillotine provisions
http://www.legis.ga.gov/Legislation/

HB 1274 Death Penalty Guillotine Provisions
http://tteeu.gottvshow.top

Guillotine Nyheter: Federal domare föreslår att man överger stol och gas och istället använder Guillotiner och skjutvapen
https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=yD2Z7x7ClHw
http://www.nydailynews.com
http://www.washingtonexaminer.com
https://www.cbsnews.com
https://www.washingtonpost.com
https://justiceforraymond.wordpress.com
https://dokumen.tips/documents

NEW All USA people need to see this! WALMART 2017
https://www.youtube.com/watch?v=kcBsqJAKH3M

WALMART FEMA INITIATE MARTIAL LAW 2018
https://www.youtube.com/watch?v=OlGixXluhD4

Guillotiner i Amerika, Operation Jadehem, Walmart, NWO
guillotines in america proof
Walmart nwo guillotines
walmart now jade helm fema
new world order america fema death camps
new world order america invasion
nwo in USA exposed
Operational weather squadron haarp


 
Guds vrede, new world order illuminati dokumentär
god's wrath on america
god's wrath is coming
god's wrath 2017
judgement day
new world order illuminati documentary
black coffins in Georgia
the coming global police state

Synden som underhållning
Bad moms Brides maids Söndags shopping Katy Perry Miley Cyrus


Hesekiel: Guds vrede, avgudadyrkare dödade


Och jag hörde honom ropa med hög röst och säga: "Kom hit med hemsökelser över staden, och var och en med sitt mordvapen ni handen."
Och se, då kom sex män från övre porten, den som vetter åt norr och var och en hade sin stridshammare ni handen; och bland dem fanns en man som var klädd ni linnekläder och hade ett pennskrin vid sin midja. Och de kom och ställde sig vid sidan av kopparaltaret.
Och Israels Guds härlighet hade lyft sig från keruben, som den vilade på, och hade flyttat sig till tempelhusets tröskel, och ropade nu till mannen som var klädd ni linnekläderna och hade pennskrinet vid sin midja;
HERREN sade till honom: "Gå igenom Jerusalems stad, och skriv ett tecken på pannan på de män som suckar och jämrar sig över alla styggelser som bedrivas därinne."
Och till de andra hörde jag honom säga: "Dra fram ni staden efter honom och slå ned folket; visa ingen skonsamhet och haven ingen misskund.
Både äldre och yngre och jungfrur, både barn och kvinnor ska ni döda och förgöra, men ni ska inte röra någon som har tecknet på sig, och ni ska börja vid min helgedom." Och de började med de äldste, med de män som stod framför tempelhuset.
Han sade nämligen till dem: "Orena tempelhuset, och fyll upp förgårdarna med slagna; dra sedan ut." Och de drog ut och slog ned folket ni staden.
Hesekiel 9:1-7


Guds varning genom sin profet Jeremia

utan detta var det bud jag gav dem: "Hör min röst, så vill jag vara er Gud, och ni ska vara mitt folk; och vandra i allt på den väg som jag befaller er, så att det ska gå er väl."
Men de ville inte höra eller böja sitt öra till mig, utan vandrade efter sina egna beslut, i sina onda hjärtans hårdhet, och vek tillbaka i stället för att gå framåt.
Jeremia 7:23-24

Skär av dig ditt huvudhår och kasta bort det, och stäm upp en klagosång på höjderna. För HERREN har förkastat och förskjutit detta släkte, som har uppväckt hans vrede.
Jeremia 7:29

Jag har lyssnat och hört hur de tala vad orätt är; ingen enda finns, som ångrar sin ondska, ingen säger: "Vad har jag gjort!" Alla springer de bort, som hästar som rusar iväg i striden.
Till och med hägern under himmelen känner ju sin bestämda tid, och turturduvan, svalan och tranan känner tiden för sin återkomst; mitt folk däremot känner ej HERRENS rätter.
Hur kan ni då säga: "Vi är visa och har HERRENS lag ibland oss"? Inte så, de skriftlärdes lögnpenna har förvandlat den till lögn.
Sådana visa ska få skämmas, misslyckas och bli fångade. De har ju förkastat HERRENS ord, var är då de visa?
Så ska jag nu ge deras hustrur åt andra och deras åkrar åt erövrare för alla, både små och stora, söker orätt vinning; både profeter och präster fara allasammans med lögn,
de taga det lätt med helandet av dottern mitt folks skada; de säga: "Allt står väl till, allt står väl till", och ändå står inte allt väl
De ska komma på skam därför att de gjorde sådana avskyvärda ting. Åndå känner de inte ens skam förstår inte att blygas. Därför ska de falla bland de andra; när hemsökelsen träffar dem, ska de komma på fall, säger HERREN.
Jag ska bortrycka och förgöra dem, säger HERREN. Inga druvor kommer växa på vinträden, och inga fikon på fikonträden, utan till och med löven är vissnade: De bud jag gav dem överträder de.
Varför sitter vi här stilla? Församla er och låt oss fly in i de befästa städerna och förgås där; för HERREN, vår Gud, vill förgöra oss, han ger oss gift att dricka därför att vi syndade mot HERREN.
Vi väntar på frid, men inget gott kommer, efter en tid då vi skulle bli helade, men se, förskräckelse kommer.
Från Dan hör man frustandet av hans hästar; för hans hingstars gnäggande bävar hela landet. De kommer och förtär landet med som är i det, staden med dem som bo i den.
För se, jag sänder emot er giftormar mot vilka ingen besvärjelse hjälper, och de ska bita er, säger HERREN.
Jeremia 8:6-17

Var och en handlar svikligt mot sin vän, och ingen talar vad sant är; de övar sina tungor till att tala lögn de arbetar sig trötta med att göra illa.
Du bor mitt ibland falskhet; i sin falskhet vilja de ej veta av mig, säger HERREN.
Jeremia 9:5-6

Hören och lyssna till detta, var inte övermodiga; för HERREN har talat.
Ge HERREN, er Gud, ära, innan han låter mörkret komma, och innan era fötter snubblar på bergen, när det skymmer; för det ljus ni väntar ska han byta i dödsskugga och göra till töcken.
Men om ni inte lyssnar på detta, så måste min själ i ensamhet sörja över sådant övermod, och mitt öga måste bitterligen gråta och flyta i tårar, därför att HERRENS hjord då blir bortförd i fångenskap.
Jeremia 13:15-17

Men HERREN sade till mig; Om än Mose och Samuel trädde inför mig, så skulle min själ ändå inte vända sig till detta folk. Driv dem bort ifrån mitt ansikte och låt dem gå.
Och om de frågar dig: "Vart ska vi gå?", så ska du svara dem: Så säger HERREN: i pestens våld den som hör pesten till, i svärdets våld den som hör svärdet till, i hungerns våld den som hör hungern till, i fångenskapens våld den som hör fångenskapen till.
Fyra slags hemsökelser ska jag låta komma över dem, säger HERREN: svärdet, som ska dräpa dem, hundarna, som ska släpa bort dem, himmelens fåglar och vilddjuren på marken, som ska äta upp och fördärva dem.
Och jag ska göra dem till en varnagel för alla riken på jorden, till straff för det som Manasse, Hiskias son, Juda konung, har gjort i Jerusalem.
För vem kommer att tycka synd om dig, Jerusalem, och vem kan trösta dig, och vem kan vilja komma för att fråga om det står väl till med dig?
Du själv försköt mig, säger HERREN; du gick din väg bort. Därför uträckte jag mot dig min hand och fördärvade dig; jag hade tröttnat på att förbarma mig.
Jeremia 15:1-6

När du nu förkunnar alla dessa ord för detta folk och de då frågar dig: "Varför har HERREN uttalat över oss all denna stora olycka? Och vilken missgärning och synd har vi begått mot HERREN, vår Gud?",
då ska du svara dem: "Jo, era fäder övergav mig, säger HERREN, och följde efter andra gudar och tjänade och tillbad dem; ja, mig övergav de och höll inte min lag.
Och ni själva har gjort ännu mer ont, än era fäder gjorde; för se, ni vandrar var och en efter sitt onda hjärtas hårdhet, och ni vill inte höra mig.
Därför ska jag också slunga er bort ur detta land, till ett land som varken ni eller era fäder har känt, och där Ska i få tjäna andra gudar både dag och natt; för jag ska inte har någon misskund med er."
Jeremia 16:10-13

Men välsignad är den man som litar på HERREN, den som har HERREN till sin förtröstan.
Han är som ett träd som är planterat vid vatten, och som sträcker ut sina rötter till bäcken; för om än hetta kommer, så förskräckes det inte, utan bevarar sina löv grönskande; och om ett torrt år kommer, så sörjer det inte och upphör ej heller att bära frukt.
Ett illfundigt och fördärvat ting är hjärtat framför allt annat; vem kan förstå det?
Men Jag, HERREN, utrannsakar hjärtat och prövar njurarna, och ger så åt var och en efter hans vägar, efter hans gärningars frukt.
Jeremia 17:7-10

Så säger HERREN: Akta er noga för att på sabbatsdagen bära någon börda eller föra in någon sådan genom Jerusalems portar.
Och för inte på sabbatsdagen någon börda ut ur era hus, och gör ej heller något annat arbete, utan helga sabbatsdagen, såsom jag befallde era fäder,
även fast de inte ville lyssna eller vända sina öron till detta, utan var hårdnackade, så att de inte hörde eller tog emot tuktan.
Men om ni vill höra mig, säger HERREN, så att ni på sabbatsdagen inte för någon börda in genom denna stads portar, utan helgar sabbatsdagen, så att ni på den inte gör något arbete,
då ska konungar och furstar som komma att sitta på Davids tron få dra in genom denna stads portar, på vagnar och hästar, följda av sina furstar, av Juda män och Jerusalems invånare; och denna stad ska då förbli bebodd evinnerligen.
Och från Juda städer, från Jerusalems omnejd och från Benjamins land, från Låglandet, Bergsbygden och Sydlandet ska man komma och frambära brännoffer, slaktoffer, spisoffer och rökelse och frambära lovoffer till HERRENS hus.
Men om ni inte hör mitt bud att helga sabbaten och att inte bära någon börda in genom Jerusalems portar på sabbatsdagen, då ska jag tända eld på dess portar, och elden ska förtära Jerusalems palatser och ska inte kunna släckas.
Jeremia 17:21-27

Detta är det ord som kom till Jeremia från HERREN; han sade
"Stå upp och gå ned till krukmakarens hus; där vill jag låta dig höra mina ord."
Då gick jag ned till krukmakarens hus och fann honom upptagen med arbete på krukmakarskivan.
Och när kärlet som krukmakare höll på att göra av leret misslyckades i hans hand, började han om igen, och gjorde av det ett annat kärl så som han ville har det gjort.
Och HERRENS ord kom till mig han sade:
Skulle jag inte kunna göra med er, ni är Israels hus, som denne krukmakare gör? säger HERREN Jo, som leret är i krukmakarens hand, så är också ni i min hand, ni av Israels hus.
Den ena gången hotar jag ett folk och ett rike att jag vill upprycka, nedbryta och förgöra det;
men om då det folket omvänder sig från det onda väsende mot vilket jag vände mitt hot, så ångrar jag det onda som jag hade tänkt att göra dem.
Jeremia 18:1-8

Efter den Guds nåd som blev mig given lade jag grunden såsom en förfaren byggmästare, och en annan bygger nu vidare därpå. Men var och en måste se till, hur han bygger på den.
För en annan grund kan ingen lägga, än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus;
men om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och strå,
så ska det en gång visa sig hur det är med vars och ens verk. "Den dagen" ska göra det kunnigt; för den ska uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är, det ska elden pröva.
Om det byggnadsverk, som någon har uppfört på den grunden, blir beståndande, så ska han få lön;
men om hans verk bränns upp, så ska han gå miste om lönen. Men själv ska han bli frälst, men såsom igenom eld.
1 Korinthierbrevet 3:10-15

Men efter sju dagar kom HERRENS ord till mig; han sade:
"Du människobarn, jag har satt dig till en väktare för Israels hus, för att du å mina vagnar ska varna dem, när du hör ett ord från min mun.
Om jag säger till den ogudaktige: 'Du måste dö' och du då inte varnar honom, ja, om du inte säger något till att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg och rädda hans liv, då ska väl den ogudaktige dö genom sin missgärning, men hans blod ska jag utkräva av din hand.
Men om du varnar den ogudaktige och han likväl inte vänder om från sin ogudaktighet och sin ogudaktiga väg, då ska visserligen han dö genom sin missgärning, men du själv har räddat din själ.
Och om en rättfärdig man vänder om från sin rättfärdighet och gör vad orätt är, så ska jag lägga en stötesten i hans väg, och han ska dö. Om du då inte har varnat honom, så ska han väl dö genom sin synd, och den rättfärdighet som han förr har övat ska inte bli ihågkommen, men hans blod ska jag utkräva av din hand.
Hesekiel 3:16-20

Och jag såg troner stå där, och de satte sig på dem, de åt vilka gavs makt att hålla dom. Och jag såg de människors själar, som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och Guds Ords skull, och som inte hade tillbett vilddjuret eller dess bild, och inte heller tagit dess märke på sina pannor och sina händer; dessa blev nu åter levande och fick regera med Kristus i tusen år.
Uppenbarelseboken 20:4

 

Läs Bibeln online här!
Läs Bibeln online här!